Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 8. července (VS ČR) - V druhé polovině června zavítala do ČR pětičlenná zahraniční delegace odborných zaměstnanců Sboru vězeňské a justiční stráže. Hlavním cílem odborné stáže bylo získat další zkušenosti z vedení terapeutických programů a specializovaných oddílů.

První den navštívila delegace GŘ VS ČR v Praze a Vazební věznici a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác, kde se zajímala zejména o odborné zacházení v podmínkách zabezpečovací detence a na oddělení výkonu trestu. Následující dva dny strávili slovenští speciální pedagogové ve Vazební věznici Liberec, kde svou pozornost věnovali zejména činnostem v rámci specializovaného oddílu s poruchami duševními a poruchami chování. Poslední dva dny stáže, uskutečněné ve Věznici Znojmo, byly obsahově zaměřeny zejména na činnost specializovaného oddílu pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického a bezdrogové zóny s terapeutickým programem. 

Odborná stáž slovenských kolegů navázala na předchozí úspěšné vzájemné aktivity. Například v červnu 2023 se v Bratislavě uskutečnilo týdenní školení nových lektorů z řad odborného personálu slovenských věznic ve skupinovém intervenčním programu Vnímám i tebe, který je již několik let úspěšně realizován v českých věznicích. Výměnná stáž slovenských speciálních pedagogů úseku pedagogických a psychologických činností se v ČR uskutečnila na základě uzavřené Dohody o spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR a Generálním ředitelstvím Sboru vězeňské a justiční stráže z roku 2020. Tato dohoda mj. specifikuje formy spolupráce, a to např. pracovní návštěvy, účast na odborných seminářích, konferencích, výměnné reciproční stáže či poskytování rekreací atd.  

Sdílet článek

Facebook
Platforma X