Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 6. dubna (VS ČR, Policie ČR) - Společný projekt příbramské policie a Věznice Příbram zaměřený na drogovou prevenci mezi dětmi a mládeží představili v úterý jeho tvůrci na tiskové konferenci. V letošním školním roce zahájili pilotní projekt s názvem Kam chceš dojít? na šesti základních školách.

„Jakýkoli projekt tohoto typu velice vítáme“, říká ředitel Věznice Příbram, plk. Petr Červený, „prevence kriminality je v dnešní době velice potřebná. Většina odsouzených mužů i žen má drogovou minulost, nebo alespoň zkušenost. Přál bych si, aby se úspěšnost takovýchto projektů v budoucnu projevila jak klesající recidivou, tak také nižšími počty našich ´klientů´.“

Boj proti nelegálním drogám je jednou z priorit Policie ČR. Drogová kriminalita má vzestupnou tendenci, současně klesá věková hranice prvouživatelů psychotropních látek. Samotné zneužívání těchto látek je velmi často spjato s trestnou činností majetkového charakteru. Drogy jsou drahé, závislé osoby potřebují na jejich nákup denně až několik tisíc korun. Finanční prostředky velmi často získávají trestnou činností či prostitucí. Jak z praxe vyplývá, převážnou část krádeží páchají uživatelé drog. Ve věznicích jsou odsouzení průměrně z 80 % osoby závislé na drogách. 

Při prováděných přednáškách v prvních ročnících středních škol policisté zjistili, že většina mladistvých nemá základní právní povědomí o trestněprávní odpovědnosti v oblasti trestné činnosti související se zneužíváním omamných a psychotropních látek. Navíc nevědí, jak drogy vypadají, co jim může být nabízeno a v jaké formě.

Projekt představuje netradiční formu prevence kriminality kombinující:

  • přednáškovou činnost specialistů Policie ČR a Vězeňské služby, kteří cílovou skupinu žáků 8. a 9. tříd seznámí s druhy omamných a psychotropních látek objevujících se na Příbramsku, jejich možné mutace, se způsoby a aktuálními trendy nabízení těchto látek tzv. prvouživatelům, dále varují před riziky spojenými s nabízením, experimentováním či zneužíváním drog, informují o vztahu zneužívání drog k dalším druhům kriminality, o trestně-právních následcích a trestně-právní odpovědnosti, která vzniká 15. rokem života.
  • V rámci druhé přednášky se děti dozví o režimu ve věznicích, jaký je účel výkonu trestu, ale také, že se někteří lidé pokouší v balíčcích pašovat drogy za zdi věznic.
  • zapojení vybraných odsouzených k sepsání dopisu, jehož obsahem je popsání jejich životní cesty vedoucí přes drogy až k výkonu trestu odnětí svobody, tato činnost souvisí s jejich procesem resocializace. Součástí dopisu je i zaujetí postoje odsouzeného ke spáchaným skutkům a možné „poselství“ pro čtenáře, včetně důležitosti osobní svobody,
  • začlenění preventivního programu do hodin výchovy k občanství, kde děti s dopisy od odsouzených pracují. Jde o to, ukázat jim nejzazší dopad zneužívání drog, poučení se z chyb jiných,
  • aktivní zapojení žáků ve formě vypracování otázek na odsouzeného, pracovníky policie nebo věznice,
  • zodpovězení dotazů odsouzeným prostřednictvím předtočeného videa. Jedná se o bezpečné kontaktování cílové skupiny se skutečnými osobami, které byly odsouzeny za drogovou kriminalitu. V rámci projektu je respektována ochrana osobních údajů a zachována anonymita.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X