Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 26.října (VS ČR) – Akademie Vězeňské služby ČR oficiálně otevřela nové výukové prostory. Ty slouží především k praktické výuce nově nastupujících příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR. V objektu současného výcvikového a vzdělávacího centra sídlila do roku 2016 školka. V roce 2018 obdržela VS ČR stavební povolení k zahájení rekonstrukce. Postupně byly provedeny opravy a rekonstrukce objektu. Pro stávající účely byl objekt zkolaudován v březnu 2021. Poté mohli pedagogové začít s přípravami na zahájení výuky. Od začátku tohoto měsíce už mohou studenti středisko plně využívat.

Areál disponuje celkem deseti učebnami, využívají se ale také alternativní prostory, jako je schodiště, chodby aj. Potenciál objektu je tedy maximálně využitý. V učebně praktické přípravy se nově příchozí příslušníci učí například nácvik poutání, či provádění osobní prohlídky. Další učebna demonstruje strážní stanoviště a vstup do střeženého objektu. Nechybí ani učebny pro výcvik základů sebeobrany a místo pro praktický výcvik v oblasti zdravovědy.

Největší multifunkční místnost může být využívána buďto pro teoretickou výuku nebo jako soudní místnost pro nácvik činností justiční stráže a příslušníků eskort. Malé učebny umožňují monitorování výcviku kamerovým systémem, kdy je následně nahrávka se studenty analyzována a ti tak mohou přesně vidět, které úkony dělají dobře, případně kde mají ještě nedostatky. Takto vybaveny jsou dvě cvičné cely, cvičný pokoj a kancelář vychovatele. Pedagogové se svými studenty mohou simulovat jednotlivé úkony přesně tak, jak reálně probíhají ve věznicích. Perfektně se procvičí v činnostech, jako je rozdílení služeb, vydávání zbraní, činnosti na strážném a dozorčím stanovišti, činnosti vykonávané v chodbách věznic a práci v prostředí cely/pokoje vězněných osob. Pro praktickou výuku byl vyčleněn devítičlenný tým pedagogů, kteří vedou jednotlivé vyučovací bloky ve dvojicích, sebeobranu pak mají na starosti tři lektoři. 

Nově příchozí příslušníci musí absolvovat také povinnou střeleckou průpravu. Nedaleká Věznice Stráž pod Ralskem disponuje novou a zároveň v současné době nejmodernější střelnicí ve Vězeňské službě ČR. Tato střelnice nahradila původní nekrytou střelnici z roku 1982. Nová střelnice je postavena jako tzv. střelecký tunel, je plně kryta a nemůže dojít k tomu, že by střela opustila vyhrazený prostor, jako se tomu může stát na nekrytých střelnicích. Rozdělena je na dva střelecké úseky, přičemž oba mají pohyblivou palebnou čáru. V prvním úseku je 6 palebných stanovišť a je zde možná střelba na vzdálenost 25 m, ve druhém úseku jsou 2 palebná stanoviště a je zde možné střílet až na vzdálenost 50 m. Střelba je zde možná veškerými zbraněmi a municí, kterou v současné době vězeňská služba využívá. Střelnice může sloužit jak ke standardní střelecké výuce, tak pro zdokonalovací střelby zásahových jednotek a eskortních skupin. Zároveň na střelnici probíhá výuka frekventantů Akademie Vězeňské služby ČR. Významným bonusem pro zkvalitnění výcviku je možný celoroční provoz za každého počasí. Každé palebné stanoviště je navíc snímáno kamerovým systémem, který umožňuje zpětné vyhodnocení pohybu střelce na stanovišti a odhalení případných nedostatků při samotné střelbě.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X