Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 5. července (VS ČR) - Vězeňská služba ČR ve spolupráci s Asociací organizací v oblasti vězeňství realizují první velký společný projekt Skype návštěvy prostřednictvím kontaktního místa.

V rámci pilotního projektu umožní kontaktní místa propojit přes platformu Skype vězně s těmi rodinnými příslušníky či osobami blízkými, které nemohou absolvovat fyzickou návštěvu, případně nemají přístup k adekvátní technice, respektive k internetu, popřípadě nemají patřičné znalosti potřebné pro uskutečnění této formy komunikace.

„Vězeňská služba tento projekt vítá. Udržení a posílení rodinných vazeb odsouzených je jedním z předpokladů pro plynulé začlenění do civilní společnosti po propuštění z výkonu trestu,“ říká generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal. Pokud se pilotní projekt osvědčí, lze tento způsob komunikace v budoucnu využívat zejména u osob blízkých, které z finančních nebo organizačních důvodů nemohou dojíždět do věznic na osobní návštěvy za svými blízkými. V současné době je projekt určen pro odsouzené, výhledově je možné cílovou skupinu rozšířit i na obviněné a chovance.

Pilotní projekt vznikl jako reakce na epidemickou situaci a přijatá preventivní opatření proti šíření nemoci COVID-19. Do budoucna může být využitelný i jako alternativní možnost k návštěvám vězněných osob. Videohovory budou zajišťovány na aktuálně využívané platformě Skype v rámci vězeňské služby, případně v rámci jiné platformy, která bude do budoucna pro videohovory využívána.

„Zachování pravidelného kontaktu s rodinou a blízkými je podle našich zkušeností zcela zásadní. Pomáhá odsouzeným zůstat v kontaktu s venkovním světem, podporuje jejich motivaci pracovat na sobě a hledat příčiny svého chybného chování a řešit je. Uvědomění si vlastního pochybení a ochota pracovat na nápravě je základním předpokladem úspěšné reintegrace po propuštění.,“ vysvětluje předsedkyně AOOV, Jana Smiggels Kavková.

Odsouzení jsou do pilotního projektu zařazováni na základě vlastní žádosti o uskutečnění Skype návštěvy prostřednictvím kontaktního místa. Aktuálně jsou využívána dvě kontaktní místa, a sice v Praze a Chodově u Karlových Varů. V případě zájmu ze strany vězněných osob a osob blízkých je předpoklad zvýšení počtu kontaktních míst. 

Participujícími subjekty projektu jsou Vězeňská služba ČR a Asociace organizací v oblasti vězeňství, která sdružuje organizace a odborníky v oblasti vězeňství a trestní justice a usiluje o progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a obnovu trestným činem narušených vztahů. Doba trvání pilotního projektu je stanovena na pět měsíců, kdy poslední dva měsíce jsou vyčleněny pro vyhodnocení pilotního projektu.

Sdílet článek

Facebook
Twitter