Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 30. září (VS ČR) - V souvislosti s blížícím se koncem funkčního období generálního ředitele Vězeňské služby ČR ministryně spravedlnosti Marie Benešová vyhověla žádosti genpor. Petra Dohnala o uvolnění ze služebního poměru k 30. září 2021. Do funkce generálního ředitele Vězeňské služby ČR od 1. října 2021 jmenuje dosavadního náměstka generálního ředitele vězeňské služby pro vzdělávání a odborné zacházení brig. gen. Simona Michailidise.

Genpor. PhDr. Petr Dohnal byl nejdéle sloužícím generálním ředitelem Vězeňské služby ČR od doby jejího vzniku, kde působí více než 30 let. Na místo generálního ředitele byl ustanoven v roce 2012. Za jeho působení se vězeňská služba stala moderním a emancipovaným bezpečnostním sborem, který nejen že plní své zákonné povinnosti, ale taktéž dokáže pomáhat druhým, což vězeňská služba prokázala při povodních v roce 2013, nedávných živelných katastrofách na Moravě a také v době nejtěžší pandemie koronaviru, kdy došlo na trhu k nedostatku ochranných prostředků. Vězeňská služba okamžitě iniciovala šití ochranných pomůcek a ve svých provozech našila a zkompletovala téměř 1,5 milionů roušek, které pomohly dalším složkám státu, domovům seniorů, zdravotnickým zařízením a dalším. V období pandemie díky včasně přijatým a efektivním opatřením se také bezpečnostnímu sboru podařilo úspěšně s přenosem infekčních onemocnění ve svých zařízeních bojovat.

 

Petr Dohnal se výraznou měrou zasadil o změnu vnější diferenciace věznic, což ve svém důsledku znamenalo redukci typů věznic a rozšíření působnosti Vězeňské služby při umisťování vězňů do jednotlivých typů věznic. V oblasti výkonu vazby byly pod jeho vedením zahájeny a dokončeny všechny etapy humanizace výkonu vazby. Vězeňská služba také zahájila „on-line projekty“, jako jsou Skype-návštěva, obhajoba, soudní líčení pomocí videokonferencí a další.

Jako jeden z hlavních pilířů zacházení s vězněnými osobami prosazoval Petr Dohnal zaměstnávání vězněných osob a díky jeho iniciaci se v průběhu let podařilo od roku 2015 z průměrného ročního stavu 5 775 zaměstnaných navýšit zaměstnávání vězňů o téměř 3 000. Taktéž se zasadil o vznik unikátního projektu tzv. „otevřené věznice“ v Jiřicích.Za Dohnalova vedení došlo k otevření českého vězeňství veřejnosti, která začala Vězeňskou službu ČR vnímat jako organizaci, která dokáže pomáhat i prostřednictvím řady charitativních projektů a dobročinných sbírek.

V oblasti zahraničních vztahů se aktivně podílel na spolupráci mezi zeměmi V4, za což byl opakovaně oceněn řadou vyznamenání. V této souvislosti obdržel medaile ministra vnitra Maďarské republiky a ministra spravedlnosti Polské republiky. V rámci celého evropského prostoru byl plenárním zasedáním zvolen členem výkonného výboru EuroPris, kde působil celé funkční období. Generálporučík Petr Dohnal se po odchodu z funkce generálního ředitele bude problematice vězeňství věnovat i nadále, a to na pozici náměstka generálního ředitele Vězeňská služby ČR pro zdravotnictví a správní činnosti. 

Brig. gen. Simon Michailidis slouží ve Vězeňské službě ČR 28 let. Ve funkci náměstka generálního ředitele působil pět let, před tím zastával funkci ředitele Věznice Stráž pod Ralskem a regionálního ředitele. Během své služební kariéry věnoval zvláštní úsilí oblastem zaměstnávání odsouzených, či zvyšování úrovně odborného zacházení. Byl rovněž jedním z hlavních realizátorů zákonné změny vnější diferenciace. Generál Michailidis se taktéž dlouhodobě zabývá novými programy vzdělávání zaměstnanců a příslušníků bezpečnostního sboru, vzděláváním vězněných osob v rámci středního odborného učiliště, smysluplnou a efektivní spoluprací s neziskovým sektorem a dalšími projekty.

Mezi nejbližší velké akce, které bude Michailidis ve své nové pozici realizovat, patří bezesporu dostavba nového detenčního ústavu v areálu Vazební věznice Praha-Pankrác, jehož otevření je plánováno na začátek příštího roku. Dále také otevření nových ubytovacích kapacit ve Věznici Světlá nad Sázavou, ke kterému dojde v I. pololetí 2022 a kapacita věznice se tím zvýší na téměř 1000 míst pro odsouzené ženy. Generál Michailidis se svou odbornou činností výrazným způsobem zasazuje o zlepšování pracovních a služebních podmínek pro zaměstnance sboru. Ke službě či pracovním povinnostem přistupoval vždy profesionálně a s erudicí, bez ohledu na svůj volný čas. Vyniká pracovitostí a za dobu své řídící činnosti u vězeňské služby prokázal schopnost plnění úkolů ve vypjatých situacích. Soustavně se taktéž snaží prohlubovat prestiž vězeňské služby nejen u veřejnosti České republiky, ale i na mezinárodní úrovni.

 Plánovaná a připravovaná změna na pozici generálního ředitele Vězeňské služby ČR má přinést zajištění personální stability bezpečnostního sboru, udržení a rozvoj příznivých pracovních podmínek zaměstnanců, kontinuity při naplňování úkolů koncepce vězeňství do r. 2025 a podporu dalšího zavádění progresivních změn ve všech oblastech systému českého vězeňství.

map

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.