Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 20. prosince (VS ČR) - Vězeňská služba ČR považuje za svou povinnost korigovat nepřesné údaje a zavádějící informace o českém vězeňském systému, uvedené v pořadu Otázky Václava Moravce dne 19. 12. 2022 ze strany poslankyně Heleny Válkové a poslance Jakuba Michálka.

První nesprávný a zavádějící údaj byl uveden ve vztahu k počtům vězněných osob.  Počet odsouzených činí v současné době celkem 17 290 nikoliv 20 000, jak bylo v pořadu zmíněno. Počet všech vězněných osob činí k 20. 12. 2021 18 856, což je o 3705 osob méně, než ve stejný den v r. 2016. Počet vězněných osob tedy dlouhodobě klesá a to mimo jiné i díky progresivním krokům VS ČR v oblasti odborné péče a aktivní účasti v propojování odborné péče o vězněné osoby s navazující péčí po propuštění.

V oblasti hodnocení recidivy se VS ČR neztotožňuje s tvrzením poslance Michálka, že je recidiva „katastrofální“, naopak některé publikace, např. IKSP 2015, 2016, ukazují, že míry recidivy v jednotlivých evropských zemích odrážejí právní systémy a trestní právo jednotlivých zemí a interpretace mezinárodních rozdílů je velmi obtížná a provází ji řada metodologických problémů. Nejzásadnějším je období, po které se recidiva sleduje. V ČR není toto období ohraničeno, v evropských zemích bývá různě vymezeno, a to od jednotek měsíců až po jednotky let sledování, včetně zohlednění také druhu spáchaného trestného činu. V tomto srovnání vychází míra penologické recidivy v ČR obdobně jako v ostatních evropských zemích (Norsko, Anglie a Wales, Severní Irsko, Skotsko) cca 50 % (IKSP 2015). VS ČR vnímá každou míru penologické recidivy jako výzvu.  VS ČR prokazatelně dlouhodobě podporuje principy restorativní justice uplatnitelné ve vězeňství. Vliv činnosti VS ČR na míru recidivy je v poměru k dalším působícím faktorům pouze částečný a pro úspěšné snižování recidivy je nezbytná jejich komplexní provázanost.

K informacím, které poslanec Michálek uvádí ve vztahu ke standardizovaným programům, je vhodné doplnit, že VS ČR již takové programy dlouhodobě realizuje a věnuje jim vysokou pozornost. To dokládá zvyšující se počet těchto programů (v roce 2014 realizovala VS celkem 6 standardizovaných programů, v roce 2021 se jejich počet zvýšil na 14, rovněž tak četnost jejich realizace v jednotlivých věznicích). Standardizované programy jsou postupně realizovány ve významně vyšším počtu, co se týče jejich druhů i počtů účastníků a je pochopitelné, že výslednost neboli efektivitu zacházení a možnou recidivu absolventů těchto programů bude možné hodnotit až po delším časovém horizontu (cca po 2 až 3 letech). Poslanec Michálek tedy volá po zahájení procesů, které jsou již několik let realizovány.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X