Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 21. září (VS ČR) - Vězeňská služba ČR má od 1. září 2022 svého ombudsmana. Stal se jím JUDr. Jaroslav Gruber. Institut ombudsmana vězeňské služby byl zřízen vnitřním předpisem generálního ředitele a ombudsman je generálnímu řediteli přímo podřízen.

Ombudsman vězeňské služby zejména:

  • přijímá a řeší podněty příslušníků a zaměstnanců vězeňské služby týkající se zejména porušování jejich práv a nečinnosti jejich nadřízených při účinném prosazování práv a jednání ve vztahu k právním předpisům nebo vnitřním předpisům vězeňské služby při výkonu jejich služby nebo práce, projevů mobbingu, bossingu a jakékoliv jiné diskriminace,
  • na základě šetření došlých podnětů navrhuje generálnímu řediteli opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
  • žádá informace od služebních funkcionářů a vedoucích zaměstnanců o plnění schválených opatření,
  • předává věci příslušným orgánům v případě zjištění skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu či správního deliktu.

Působnost ombudsmana se vztahuje pouze na případy přímo spojené s výkonem služby příslušníka nebo výkonem práce zaměstnance. 

Obracet se na něj mohou všichni příslušníci a zaměstnanci vězeňské služby, a to

  • prostřednictvím e-mailu: ombudsman@grvs.justice.cz
  • prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky: fsibut5
  • případně písemně na adresu:

Ombudsman Vězeňské služby ČR
Soudní 1672/1a
P. O. BOX 3
140 67 Praha 4

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.