Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 9. srpna (VS ČR) - Projekt byl primárně zaměřen na posílení systému vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby v oblastech zaměřených zejména na specifika jednotlivých skupin odsouzených. Jedním z hlavních úkolů projektu bylo vytvoření a rozvíjení cílených a strukturovaných programů zacházení s rizikovými skupinami odsouzených a jejich postupné zavádění do praxe věznic a stejně jako prevence sociálního vyloučení cizinců a předcházení informační diskriminaci způsobené jazykovou bariérou. V rámci tematických školení k intervenčním programům a odborných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance bylo proškoleno 762 zaměstnanců Vězeňské služby. Pro jednání se specifickou skupinou cizinců ve věznicích se proškolilo 59 sociálních pracovníků, kteří již v době realizace projektu poskytli 328 cizincům v 19 věznicích konzultace k pobytové problematice cizinců žijících na území ČR. Přínosem projektu v této oblasti je jistě také zajištění informačních materiálů pro cizince ve výkonu odnětí svobody v šestnácti jazykových mutacích. Pro získání dobré praxe v norských věznicích proběhly v rámci projektu čtyři studijní cesty zaměstnanců do věznic Ila a Ringerike. Cesty byly zaměřeny na sdílení zkušeností naší a norské VS v zacházení a komunikaci s odsouzenými a na zkušenosti s terapeutickými programy. Nad rámec původní projektové žádosti navázal realizační tým projektu v bilaterální spolupráci vztah se společností Alternative To Violence (ATV – „Alternativa k násilí“). Byly uspořádány tři semináře k tématu „Práce s násilnými pachateli“. Lektory na těchto seminářích byli renomovaní pracovníci společnosti ATV, která disponuje jedinečným know-how v oblasti zvládání agresivity. Navíc byl také realizován kurz „Práce se zadluženým klientem“. Kurz navázal na předchozí školení „Finanční gramotnost a dluhová problematika“. V této problematice bylo proškoleno 125 odborných zaměstnanců věznic

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.