Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Přestože je postup projektu od svého začátku zbrzďován pandemií Covid, práce na úpravách a estetizaci prostor pro pilotáže nových programů jsou v plném proudu

Byly ukončeny opravy prostor ve věznicích Pardubice, Plzeň (viz foto), Ruzyně, Nové Sedlo a Horní Slavkov. Zároveň byla ukončena realizace investiční akce ve věznici Znojmo. V současnosti probíhá analýza potřeb pro estetizaci a vybavení nově upravených prostor.

Také manuály programů Motivátor a Pappaprogram jsou již přeloženy z norštiny. Nyní probíhá výběr videí pro jejich titulkování a lokalizaci.

Jsou již zformovány tři expertní týmy externích spolupracovníků pro programy určené uživatelům drog. První z těchto týmů (program doléčování) nyní finalizuje práce na doporučených postupech a začíná pracovat na náplni vzdělávacího kurzu, kde budou proškoleni odborní pracovníci, kteří se budou podílet na pilotáži programu a na pozdější implementaci programu do dalších věznic. Druhý tým (program ochranného léčení) pracuje na obsahové části doporučených postupů. Třetí expertní tým pracuje na tvorbě struktury programu substituční léčby. Vznikající Standardy a Doporučené postupy jsou průběžně konzultovány s odbornými garanty.

Studijní cesty odborných pracovníků do norských věznic, které se pro protipandemická opatření dosud nepodařilo zrealizovat, se uskuteční na jaře letošního roku. K organizaci těchto studijních cest proběhne s norskými partnery on-line schůzka v závěru února.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X