Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 5. dubna (VS ČR) - Dalších dvacet odborných zaměstnanců Vězeňské služby ČR získalo ve středu 30. března 2022 ve Věznici Světlá nad Sázavou osvědčení, opravňující k lektorování standardizovaného programu Zuřivec. Program je určen pro odborné zacházení s odsouzenými, kteří byli účastníky násilí v blízkých vztazích.

Naprostá většina odsouzených má zkušenost s násilím na sobě – fyzickým, psychickým, sexuálním, cokoliv si dovedete představit. Jsou zranitelní, ale nevidí propojení v sobě – mezi tím, co se dělo jim samotným, a co nyní dělají lidem v blízkém okolí“ -  uvedl k tématu  vedoucí psycholog VS ČR Václav Jiřička. 

V českých věznicích funguje několik terapeutických programů pro pachatele trestných činů spojených s násilím a domácím násilím. Již v roce 2017 bylo v programech se snímkem Zuřivec ve spolupráci s norskými partnery vyškoleno 45 zaměstnanců z 18 věznic, nyní se jejich počet ještě zvýšil. Školením účastníky provedla psycholožka kmenové věznice Jana Pokorná, absolventka specializovaného semináře v norském Oslu s certifikací pro lektorování ve spolupráci s psycholožkou Lucií Čápovou. Film Sinna Mann (Zuřivec) byl natočen podle oceněné knihy Zuřivec Gro Dahlové a Sveina Nyhuse. Animovaný film pojednává o rodině malého chlapce, který je svědkem násilí otce na matce. Zobrazuje svět vnitřního prožívání a vyvolává mimořádně silné emoce, s nimiž se dále terapeuticky pracuje. Jak se ukazuje v praxi, terapeutické programy snižují pravděpodobnost opakování násilných vzorců chování.

Posláním programů ve výkonu trestu odnětí svobody je snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy u rizikových pachatelů trestné činnosti vykonávajících trest odnětí svobody a tím přispívat k ochraně společnosti. Hlavním cílem takových programů je změna rizikových postojů, hodnot, vzorců myšlení a chování směrem k sociálně žádoucím formám. Ve výkonu trestu odnětí svobody je pro odsouzené připraven např. program Zastav se, Zamysli se a Změň se (od r. 2011, aktuálně ve 23 věznicích), GREPP, který je určen pro pachatele trestných činů násilí na dětech (od r. 2011, aktuálně ve 4 věznicích), edukativně-terapeutický program pro mladistvé odsouzené muže TP 21 Junior (od r. 2011), intervenční program pro řidiče s problémovým průběhem řidičské praxe PARDON (od r. 2012), terapeutický program pro odsouzené pachatele násilné trestné činnost TP KEMP (od r. 2013), krátkodobý skupinový intervenční program Antiagresivní trénink (od r. 2019), program Vnímám i tebe zaměřený na dopady trestného činu na oběť (od r. 2021, aktuálně v 11 věznicích) nebo právě zmíněný program Zuřivec. Další terapeutické programy se připravují k realizaci, např. program Good-Lives Model a Motivátor.     

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X