Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 27. října (VS ČR) – Ubytovací kapacita pro výkon trestu odsouzených mladistvých ve Věznici Všehrdy se zvýšila o 37 míst. Ze současných 48 osob bude moci být od listopadu ve Věznici Všehrdy umístěno až 85 mladistvých odsouzených. A to díky otevření zrekonstruované ubytovny, která splňuje veškeré standardy dané pro výkon trestu odsouzených mladistvých.

Původně dvoupodlažní ubytovna prošla kompletní rekonstrukcí a bylo přistavěno 3. patro. Vznikly tak prostory pro 32 ložnic, ve kterých může být ubytováno až 85 mladistvých odsouzených. Každá ložnice je vybavena sociálním zařízením a sprchou. Vše je v provedení antivandal a antikoro. V přízemí se nachází jídelna s výdejnou stravy, která se bude dovážet z vězeňské kuchyně v přepravních termoboxech. Dále je zde ložnice s bezbariérovým přístupem pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné.

Ve třetím podlaží, které je nově vystavěné, budou mít mladiství odsouzení k dispozici tělocvičnu a terapeutickou místnost.  V přístavbě, která byla již u původní ubytovny, jsou účelové místnosti pro aktivity programu zacházení, např. truhlárna. Každé patro je specifické. Objekt je stavebně i oplocením oddělen od ostatních ubytovacích objektů ve věznici, pro umístění mladistvých je tedy naprosto ideální. Součástí je i velká zahrada, vycházkový prostor a hřiště pro sportovní aktivity. Nový objekt bude užíván od listopadu 2022.

Věznice Všehrdy je jako jediná věznice v ČR profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže. Aktuálně jich je zde umístěno 18. Od 1. října 2017 na základě novely zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb. zde kromě mladistvých odsouzených vykonávají trest odnětí svobody dospělí odsouzení muži ve věznici s ostrahou v odděleních s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Kapacita věznice činí 478 míst. Odsouzení jsou ubytovaní v celkem sedmi ubytovnách. Další věznice, ve kterých jsou zřízena oddělní pro výkon trestu mladistvých odsouzených, jsou věznice Heřmanice a věznice Pardubice. Po uvedení nových prostor všehrdské věznice do provozu budou ale mladiství z Pardubic převezeni právě do Všehrd.

Aktuálně je vězněných 41 mladistvých mužů a tři ženy. Ty si svůj trest odpykávají v ženské Věznici Světlá nad Sázavou. Nejčastěji bývají mladiství odsouzení odsouzeni za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337), krádež (§ 205), poškození cizí věci (§ 228), či loupež (§ 173). Nedílnou součástí naplňování účelu výkonu trestu zejména u mladistvých odsouzených je vzdělávání, které Věznice Všehrdy zajišťuje prostřednictvím Školského vzdělávacího střediska ve třech učebních oborech, a to Truhlář (dvouletý), Elektrikář (tříleté). Pro žáky s kratším trestem je zajištěn akreditovaný 10měsíční kurz: Zámečník. Mladiství se zařazují odděleně od dospělých obviněných. S mladistvými mimo dozorčí služby pracuje tým odborných zaměstnanců ve složení speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice, vychovatel a pedagog volného času. Kategorie mladistvých vězněných je velmi ovlivnitelnou a zranitelnou skupinou mezi vězněnými osobami. Proto i práce s nimi se řídí specifickými principy a klade důraz zejména na tyto cíle:

* dokončit povinnou školní docházku, motivovat k dalšímu vzdělání či zvýšení kvalifikace eventuálně k hledání vhodného zaměstnání;

* vytvořit podmínky pro zmírnění záporného dopadu na psychiku mladistvého např. rychlým a účinným informováním mladistvého o úskalích a nástrahách výkonu vazby a trestu a jak jim čelit;

* naplnit volný čas v průběhu vazby a trestu smysluplným výchovným a vzdělávacím způsobem;

* vystavit mladistvé v průběhu vazby a trestu nutnosti vlastního rozhodování – aktivně se o sebe starat v běžných praktických záležitostech.

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X