Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 3. listopadu (VS ČR) - Vězeňská služba České republiky zveřejňuje, podobně jako další zainteresované instituce, návod a sérii rad pro případné dlužníky, jak využít akce Milostivé léto 2021 a v nadcházejících třech měsících se zbavit soudní exekuce vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. V rámci akce bude stačit zaplatit jistinu a jednorázový poplatek exekutorovi.

Co přesně Milostivé léto 2021 znamená? Umožňuje fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem, aby splatili svůj dluh zjednodušeným, a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem. Právní úprava umožňuje od 28. října 2021 po dobu tříměsíční lhůty, že dlužník může zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí 750 Kč plus 21 % DPH, celkem ve výši 908 Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). 

Pokud tak dlužník učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale dlužník do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál. Předmětná platba tedy musí dorazit na účet soudního exekutora nejpozději 28. ledna 2022. Soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny.

Další informace spolu se vzorem žádosti najdete zde.  

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X