Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 11. února (VS ČR) - Kontrola Ministerstva spravedlnosti ČR potvrdila původní stanovisko Vězeňské služby ČR, že výkon trestu Marka Dalíka,  včetně jeho pracovního zařazení, bylo zcela v souladu s platnou legislativou a že odsouzený Dalík nebyl žádným způsobem zvýhodněn. Ke stejným závěrům již dříve došlo i příslušné dozorové státní zastupitelství.

Ministerstvo spravedlnosti využilo svou kontrolní pravomoc a v listopadu prověřilo informace, které se objevily v médiích v souvislosti se zaměstnáváním Marka Dalíka. První kontrola neobjevila žádné nestandardní skutečnosti, další šetření ze strany ministerstva pokračovalo až do února 2020. Toto šetření potvrdilo zjištění z první kontroly.

Provedené kontroly nezjistily porušení právního předpisu. Interní předpis o předcházení, zabránění a včasném odhalování násilí mezi obviněnými, odsouzenými a chovanci, i s "dalšími vytipovanými osobami" (DVO), existuje ve vězeňské službě velmi dlouho. Do kategorie DVO nejsou zařazeni pouze odsouzení známí z veřejného života, ale také ti, proti kterým se vedlo medializované trestní stíhání pro zvlášť závažnou trestnou činnost nebo trestnou činnost spáchanou na dítěti. Zařazení Marka Dalíka do kategorie DVO je ze strany ministerstva bez připomínek. 

Jmenovaný vykonával běžné činnosti programu zacházení. K zařazení odsouzeného na pracoviště Penzionu u císaře Zikmunda nemělo ministerstvo po formální stránce žádné výhrady.  Nemělo a nemá výhrady ani k využívání kázeňské odměny přerušení výkonu trestu. Jedná se ověřenou praxi Věznice Znojmo. Co se týká počtu těchto odměn, nedá se soudit, že by v nich byl odsouzený Dalík nějakým zvláštním způsobem zvýhodňován. odsouzeného Marka Dalíka. 

„Ministerská kontrola prokázala, že mediální spekulace se nezakládaly na pravdě, a jsem za to ráda," uvedla ministraně spravedlnosti Marie Benešová. "Pokud budu ministryní, nepřipustím, aby byl některý z odsouzených při výkonu trestu zvýhodňován, nebo naopak diskriminován. V tomto ohledu budu apelovat i na Vězeňskou službu ČR, aby zachovávala rovnost podmínek všech odsouzených,“ dodala ke kontrole ministryně spravedlnosti Benešová.

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.