Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Realizace projektu se s nástupem nového roku dostává již do druhé poloviny.

V minulém roce proběhla formou dotazníkového šetření analýza úrovně schopností a dovedností pro předcházení zadluženosti a pro její řešení u vězněných osob. Této analýzy se zúčastnilo 450 respondentů  - odsouzených z Vazební věznice Praha Pankrác, Vazební věznice Praha Ruzyně a z objektu Velké Přílepy.  Následovaly osobní rozhovory s dvanácti odbornými zaměstnanci obou věznic. Rozhovory posloužily pro analýzu úrovně a forem poskytování dluhového poradenství a vzdělávání v pražských věznicích.

Budoucí lektoři standardizovaného programu absolvovali v srpnu lektorský kurz pro rozšiřování tohoto programu ve VS ČR. Proběhlo také školení sociálních pracovníků pro dluhové poradenství. V rámci tohoto školení byla navíc uskutečněna stáž u Exekutorského úřadu v Přerově. Tato stáž nejen nastínila fungování exekutorských úřadů, ale byly zde navázány také první kontakty, včetně nabídky možných konzultací.

Na podzim se vybraných odsouzených ujali dluhoví poradci, kterým se již podařilo v některých případech nejen zmapovat dluhy klientů, ale též zastavit exekuce v řádech desítek milionů.

V obou věznicích v současné době probíhá pilotní výuka programu pro finanční gramotnost a dluhové poradenství.  Absolventi se po ukončení kurzu zúčastní ověření změny úrovně schopností a dovedností pro předcházení zadluženosti – opět formou dotazníkového šetření.

 

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.