Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 9. května (VS ČR) - Prezident republiky Petr Pavel jmenoval ředitele Věznice Valdice Jiřího Macha do hodnosti brigádního generála. Jiří Mach zahájil svoji profesní kariéru ve Vězeňské službě ČR ve svých 25 letech a ve služebním poměru příslušníka VS ČR působí 29 let. Na počátku sloužil ve Věznici Mírov jako dozorce. Postupně se vypracoval do vedení věznice a ze služebního místa první zástupce věznice přešel do Věznice Valdice, kterou posledních 12 let řídí. Současně je také regionálním ředitelem osmi věznic.

Za svůj profesionální přístup k plnění služebních povinností byl mnohokrát odměněn a byla mu udělena řada resortních i mimoresortních vyznamenání. K těm nejvýznamnějším oceněním patří Medaile Vězeňské služby ČR za zásluhy o rozvoj českého vězeňství, Čestná medaile či Pamětní medaile ministryně spravedlnosti ČR k 50. výročí českého vězeňství.  Významným oceněním vynikající služby Jiřího Macha bylo rovněž získání ceny ministra spravedlnosti ČR „Manažer roku“. Na mezinárodním poli, v rámci reciproční spolupráce, úspěšně prezentuje Vězeňskou službu ČR. Za aktivní spolupráci v této oblasti mu byla udělena Čestná medaile Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky, Jubilejní plaketa Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky a ministrem spravedlnosti Polské republiky mu byla udělena Medaile za zásluhy v penitenciární oblasti.

Svým profesionálním přístupem, zkušenostmi, schopnostmi a dovednostmi si Mach získal přirozený respekt a autoritu. Práci pro bezpečností sbor pokládá za poslání a svým jednáním a vystupováním buduje dobré jméno celé Vězeňské služby ČR.

Prezident Petr Pavel 8. května 2023 na Pražském hradě jmenoval či povýšil do vyšší generálské hodnosti 14 generálů. Ve Vězeňské službě ČR je aktuálně v činné službě v generálské hodnosti jedna žena a tři muži.  

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X