Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V rámci projektu „Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů“, který je podpořen z Norských Fondů 2014-2021, bylo v červnu 2022 proškoleno 10 nových lektorů pro program pro otce s názvem „Pappa program“. Účelem nového programu je posílit u vězněných otců schopnost zvládat svou otcovskou roli, získat povědomí o potřebách dítěte, které se dostalo do nové životní situace způsobené uvěznění otce, získat povědomí o vlastní kriminalitě a přispět ke snížení možné budoucí kriminality.

Teoretický základ programu vychází z Úmluvy o právech dítěte, z teorie rizikových a ochranných faktorů a z teorie vazby. V norských věznicích je aplikován již od roku 2008. Do programu, který je založen na dialogu, se zapojily mimo odbor výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR (garant programu) věznice Bělušice, Horní Slavkov, Pardubice, Znojmo a Světlá nad Sázavou (jako ženská věznice, která má zájem o program pro matky a na jeho tvorbě se bude podílet).

V rámci vzdělávacího pobytu jsme se účastnili školení v akademii norské vězeňské služby KRUS v Lillestrøm, dále jsme navštívili a navázali spolupráce s norskou nestátní neziskovou organizací, která s odbornými zaměstnanci realizuje u odsouzených otců Pappa program, dále nabízí další služby: asistované návštěvy, dočasné ubytování pro rodiny propuštěných rodičů apod. Současně jsme navštívili věznice Ullersmo a Bastøy, které Pappa program realizovaly a mohli jsme se s nimi, a s účastníky programu, podělit o zkušenosti. Školitelkami programu a průvodkyněmi po celou dobu našeho pobytu nám byly Anne-Elisabeth Natrud a Pia Solicki, na které se budeme těšit při pokračujícím listopadovém školení. Pilotáž programu bude zahájena v zapojených věznicích v říjnu 2022 a zakončena počátkem roku 2023 tzv. dnem s dítětem (setkání rodin účastníků programu).

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X