Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 1. listopadu (VS ČR) – Věznice Odolov věnovala čtvery housle, které vyrobili místní odsouzení, Základní umělecké škole Biskupská. Tento dárek je vyjádřením poděkování Vězeňské služby ČR této umělecké škole. Ta spolu se svým Big Bandem Biskupská spolupracuje s vězeňskou službou již pět let.

Základní umělecká škola Biskupská je tradiční hudební součástí oficiálních akcí, jako je Den českého vězeňství, v loňském roce nastudovala tato hudební škola se svým smíšeným pěveckým sborem pro vězeňskou službu Českou mši vánoční a minulý týden toto těleso hudebně vystoupilo na slavnostním shromáždění k 30. výročí vzniku Vězeňské služby ČR.

Propojení vězeňské služby a hudební školy se může zdát jako neobvyklé, ale není tomu tak. Ve Věznici Odolov pracují vybraní odsouzení v dřevomodelářské dílně. Zde nevyrábějí pouze dřevěné hračky, kterými tradičně obdarovávají děti z mateřských školek, sociálních ústavů či nemocnic, ale dokážou vyrábět i hudební nástroje. Od roku 2009 se zde odsouzení věnují renovaci starých a později i výrobě zcela nových hudebních nástrojů. Jedná se především o nástroje smyčcové, jako jsou housle, violy a violoncella. Uznání odborníků si vysloužily i zde vyrobené xylofony.

Místní truhlářská dílna má také prokazatelný terapeutický význam. Kriminální recidiva odsouzených zařazených do této dílny je minimální a tito lidé se již zpravidla do výkonu trestu odnětí svobody nevracejí. A důležité je také uvést, že tito odsouzení nechodí do dílny v rámci zaměstnání, ale ve svém volném čase. Housle Základní umělecká škola Biskupská dostala během koncertu strunného oddělení této školy. Zahrál si na něm s dětmi i sólista, houslový virtuoz npor. Pavel Staněk, zaměstnanec Věznice Odolov a také bývalý člen orchestru Virtuosi di Praga. ZUŠ Biskupská je největší základní uměleckou školou v Praze 17 s téměř osmdesátiletou historií. Navštěvuje ji 750 žáků.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X