Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 14. prosince (VS ČR) - Po třech úvodních online setkáních mezi českou a polskou stranou v květnu a červnu se v listopadu uskutečnila návštěva polského týmu z vězeňské služby v České republice. Polští odborníci přijeli načerpat zkušenosti a inspiraci z oblasti hodnocení kriminogenních rizik a seznámit se detailněji s penitenciárním nástrojem SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených) a s legislativním, metodickým, informačním, penitenciárním a kulturně-sociálním prostředím, v kterém funguje. Partnerem na české straně byl zejména odbor výkonu vazby a trestu a tým SARPO.

Sedmičlenný polský tým, ve kterém byli zejména psychologové, sociální pracovník a informatik, absolvovali jeden den přednášky a ukázky na generálním ředitelství. Tématem byl vývoj, ověření a implementace hodnotícího nástroje SARPO v rámci projektového řízení a práce s identifikovanými riziky v konkrétních cílených programech s odsouzenými. Druhý den pokračoval program v Akademii VS ČR, kde byla představena metodika kalkulace rizik ve statických a dynamických faktorech, principy školení SARPO a nástroj v modulové struktuře Vězeňského informačního systému. Třetí den se polští kolegové šli podívat na hodnocení kriminogenních rizik a práci s nimi do praxe Věznice Stráž pod Ralskem. Strávili čas s odbornými zaměstnanci, kteří zpracovávají komplexní zprávu o odsouzeném prostřednictvím nástroje jako podklad pro vytvoření programu zacházení a pracují s rizikovostí odsouzených.

Čeští odborníci otevřeně sdíleli s polskými kolegy věcně důležité dílčí aspekty, které je třeba zohlednit při implementaci/vývoji komplexního nástroje, včetně různých variant zavádění systému hodnocení kriminogenních rizik, shod a rozdílností obou penitenciárních prostředí, zapojení multidisciplinárního týmu, časového horizontu pro jednotlivé varianty, nároků projektového řízení apod. Diskuse byla věnována situaci, v níž se polská VS nachází. Časově limitovaný projekt (2024) si vyžaduje postupné fáze směřující k vybudování vlastního polského prediktivního nástroje v budoucnosti. Polský tým by rád v příštím roce opět konzultoval svoje kroky s českým týmem SARPO a to na své domácí půdě.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X