Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 23. listopadu (VS ČR) – Poklepáním na základní kámen byla ve středu v Akademii Vězeňské služby ČR zahájena výstavba nového stravovacího zařízení přímo v areálu akademie. Jídelna bude od příštího roku sloužit jak zaměstnancům, tak i studentům a účastníkům vzdělávacích kurzů.

V současné době Akademie VS ČR nedisponuje žádným vlastním stravovacím zařízení pro příslušníky a občanské zaměstnance vězeňské služby. Ve Stráži pod Ralskem, ani v blízkém okolí není možnost zajistit celodenního stravování pro účastníky vzdělávacích aktivit v Akademii VS ČR. Současný poskytovatel stravovacích služeb pro studenty a účastníky kurzů zajišťuje primárně služby domova pro seniory, strava tudíž neodpovídá standardům a požadavkům příslušníků Vězeňské služby ČR v plném výcviku.

Záměrem investiční akce je vybudování jídelny s kuchyní a příslušným zázemím. V objektu je navržena jídelna pro 90 osob, kuchyně s vývařovnou o kapacitě 500 jídel s celodenním provozem, který zahrnuje přípravu a výdej snídaní, obědů a večeří. Počítáno je s provozem pět dnů v týdnu. Objekt nového stravovacího zařízení bude dvoupodlažní bez podsklepení, obdélníkového tvaru půdorysného průmětu se sedlovou lomenou střechou. Svým tvarem bude navazovat na stávající objekt Akademie VS ČR, se kterým bude propojen přístřeškem. 

Vzhledem k nepříznivým geologickým podmínkám, způsobených málo únosnými zvodnělými zeminami a vysokou hladinou podzemní vody, bude objekt nového stravovacího zařízení založen na soustavě vrtaných železobetonových pilotů.

Stavba by měla být realizována ve lhůtě 350 dnů od předání staveniště, další tři měsíce jsou potom vyhrazeny kolaudačnímu řízení; investice se předpokládají ve výši 84 milionů korun vč. DPH.  Výstavba kompletního stravovacího zařízení povede ke snížení finanční zátěže na zajištění stravování účastníků vzdělávacích aktivit v Akademii VS ČR. Přispěje i ke zlepšení pobytových podmínek pro studenty základní odborné přípravy a zabezpečí odpovídající podmínky stravování včetně konzumace.

Akademie VS ČR je resortním vzdělávacím zařízením Ministerstva spravedlnosti a organizační jednotkou Vězeňské služby České republiky s celorepublikovou působností. Je jediným vzdělávacím zařízením pro české vězeňství. Hlavním úkolem Akademie je zajistit, aby zejména nově nastupující příslušníci a občanští zaměstnanci Vězeňské služby byli náležitě vycvičeni a vyškoleni k výkonu služby a práce na všech úsecích činnosti Vězeňské služby ČR.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X