banner

Psychologická pomoc

Nezůstávejte v tom sami. Nebojte se kdykoliv zavolat.

Milá kolegyně, vážený kolego,

právě jste si otevřeli stránky www.vscr.cz/pomoc. Možná náhodou, možná omylem, možná ze zvědavosti, ale také možná třeba proto, že potřebujete aktuálně pomoc. Někdy stačí své životní tempo trochu přibrzdit, opřít se o partnera či kamarády, v určitých krizových životních momentech je rozumné obrátit se včas na odborníky.

Pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů poskytuje speciální psychickou podporu, poradenství a pomoc Linka pomoci v krizi (tel. číslo 974 834 688). Je k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Volajícím zaručuje anonymitu a pracovníci linky jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Zavolat může kdokoliv ze zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby ČR nebo jejich blízkých. Profesionálové, sloužící na lince, znají charakter práce v bezpečnostním sboru. Jsou připraveni pomoci sami, nebo dle povahy problému nabídnout kontakt na další odborníky.

Všichni zaměstnanci a příslušníci VS ČR mohou využívat také služeb psychologů, působících ve věznici. Kontakt na linku či intervenci s psychologem nemusíte ve svém životě potřebovat nikdy. Mohou nastat ale i situace, kdy poradit se s odborníky, bude představovat první krok k vyřešení problémů. Ozvěte se dříve, než bude pozdě.