PRAHA 9. dubna (VS ČR) – Televize CNN Prima News natočila rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem Dohnalem o fungování oddílu tzv. Otevřené věznice ve Věznici Jiřice.

 

PRAHA 6. dubna (VS ČR) – Mezinárodní letecké eskorty, dopravující vězněné cizince k výkonu trestu do vlasti či naopak české občany ze zahraničí k výkonu testu v Česku jsou poměrně častou operací Vězeňské služby ČR. Obvykle se takto přepravují jedna či dvě osoby, březnová letecká eskorta, při níž bylo do Rumunska dopraveno 14 odsouzených najednou byla proto zcela výjimečnou akcí.

Mezinárodní eskorta se uskutečnila za spolupráce s policií ČR a vězňové, kteří byli při ní přepravováni, byli v ČR odsouzeni zpravidla za podvody či násilnou trestnou činnost. Kromě těchto odsouzených bylo stejným armádním leteckým speciálem dopraveno do Rumunska za dohledu příslušníků Vězeňské služby ČR a leteckých maršálů cizinecké policie ještě dalších deset osob. Na letišti v Bukurešti si eskortované odsouzené přezval rumunský Interpol, který je předal zástupcům rumunské vězeňské služby.

Realizace takto rozsáhlé mezinárodní eskorty byla pro Vězeňskou službu ČR historicky první a její příprava trvala bezmála půl roku. Snaha Vězeňské služby ČR o realizaci této hromadné letecké eskorty vyplynula ze současné pandemické situace, kdy je výrazně omezen letový provoz a přímá linka Praha-Bukurešť nefunguje.

Hromadná eskorta 14 odsouzených tak přinesla úsporu minimálně sedmi individuálních eskort, která by vězeňská služba za normálních podmínek realizovala linkovými lety.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 3. dubna (VS ČR) – Zaměstnanci věznice ve Světlé nad Sázavou oslavili Velikonoce. Na Zelený čtvrtek na ně před věznicí čekal velikonočně vyzdobený altán i jeho okolí, velikonoční perníky a drobné překvapení v podobě obarvených vajíček se jménem. Ta byla různě rozvěšena a každý si mezi více než 300 vajíčky hledal to svoje. Altánem zněl smích a mnozí konstatovali, že se vrátili zpět do dětských let. „Děkujeme, že se nás snažíte přivést na jiné myšlenky. Díky takovéto akci máme hned o něco hezčí den,“ znělo směrem k realizačnímu týmu.

K tomu se přidala i ředitelka věznice Monika Myšičková: „Vážím si, že se i v této těžké době dokážeme semknout a myslíme jeden na druhého. Nápad našich psycholožek Lucky, Jany a Petry a sociální pracovnice Věry považuji za skvělý. Bylo hezké sledovat, jak si zaměstnanci společnou chvilku u altánu užívali.“ Kromě toho navíc ještě někteří zaměstnanci přijali velikonoční výzvu a vítali jaro v tematicky ozdobených respirátorech.

PRAHA 29. března (VS ČR) – Letošní sčítání lidu se provádí také v českých vězeňských zařízeních, a to ke stavu vězněných osob o půlnoci z 26. na 27. března 2021. V tu dobu jich bylo 19 135. Týkalo se také 12 dětí ze specializovaného oddílu matek s dětmi ve Věznici Světlá nad Sázavou.
Sčítání 2021 provádí na základě zmocnění uděleného ministryní spravedlnosti vězeňská služba, resp. celkem 349 vyškolených sčítacích komisařů z řad zaměstnanců sboru. Ti složili k rukám generálního ředitele vězeňské služby slib sčítacího komisaře.

PRAHA 26. března (VS ČR) – Připojte se 2. dubna od 14:00 k velikonočnímu speciálu Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR prostřednictvím YouTube kanálu či profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/natodays/, Link na udalost: https://fb.me/e/4hO0IL5Qx)

Působení Vězeňské služby ČR na Dnech NATO v Ostravě, kde se náš bezpečnostní sbor již tradičně a úspěšně prezentuje, bude také tématem rozhovoru s brig. gen. Jiřím Ruprechtem, který je koordinátorem dynamických a statických ukázek Vězeňské služby ČR na této významné mezinárodní akci.

Čekají Vás další zajímaví hosté, pohled pod pokličku náročné organizace, exkluzivní zdravice dlouhodobých partnerů a účastníků, také se dozvíte proč se Vězeňská služba ČR akce účastní, jaký byl vývoj naší prezentace za posledních deset let a co nového chystáme. Velikonoční speciál rovněž přinese podrobnosti k letošnímu dvacátému jubilejnímu ročníku, který se koná 18. – 19. září 2021.

Fotografie: natáčecí den rozhovorů a komentářů Vězeňské služby ČR a Celní správy, zleva: koordinátor Dnů NATO za VS ČR brig. gen. Jiří Ruprecht, ředitel VV Olomouc, genmjr. Milan Poulíček, generální ředitel celní správy a Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000, z. s., pořádající Dny NATO & Dny Vzdušných sil AČR v Ostravě.

PRAHA 25. března (VS ČR, Frekvence 1) – Jak zasáhla pandemie COVID-19 do chodu Vězeňské služby ČR i do života samotných vězňů, zda mohou odsouzení i v dnešní době pracovat, nebo jestli se doba strávená za mřížemi započítává do důchodu?

To jsou jen některé dotazy posluchačů čtvrtečního živého vysílání Press klubu Frekvence 1, kde byl hostem generální ředitel vězeňské služby Dohnal.   

Záznam Press klubu si můžete poslechnout zde:  Frekvence 1

PRAHA 19. března (VS ČR) – Střední odborné učiliště Vězeňské služby ČR se umístilo na prvním místě mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát 2021 v kategorii Životní prostředí. Soutěž se konala v rámci mezinárodního projektu statistické gramotnosti.
Do soutěže se přihlásilo celkem 482 žáků ve 171 týmech na 20 školách. Do národního kola soutěže postoupily nejlepší plakáty ze školních kol. Tématem letošního ročníku bylo životní prostředí, biologie nebo udržitelný rozvoj.
Organizátory národního kola soutěže v České republice byla Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

PRAHA 15. března (VS ČR) – V pátek odpoledne se při mši svaté v brněnském jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie lidé naposledy rozloučili s Františkem Líznou, knězem a bývalým politickým vězněm. Mši celebroval kardinál Dominik Duka, osobně promluvil i hlavní kaplan VS ČR Otto Broch.
„František byl nejen pro mě velice inspirativní člověk. Jeho bezprostřednost, s jakou vždy dokázal přijmout bližního v jakékoliv situaci, aby mu pomohl a podpořil ho, byla zcela mimořádná. Spolupracovali jsme spolu v rámci vězeňské pastorace už od 90. let a on byl vždy připraven podat pomocnou ruku, i když ho dotyčný vícekrát zklamal. Dokázal mít veliký soucit a pochopení pro obtížné situace, do kterých se lidé ve vězení i po propuštění dostávali,“ uvedl při obředu hlavní kaplan vězeňské služby Otto Broch. 
Za komunistické totality byl Lízna vězněný pětkrát. V roce byl 1968 přijat do jezuitského řádu a šest let poté vysvěcen na kněze. Působení v duchovní správě mu ale režim ihned zakázal. Jakmile se po revoluci mohl vrátit ke svému poslání, začal působit jako vězeňský duchovní v Kuřimi nebo na Mírově.
Kromě vězňů se ve své pastoraci zaměřil i na Romy, bezdomovce či jinak sociálně vyloučené lidi. Na jeho počátky u Vězeňské služby ČR vzpomíná i předseda Vězeňské duchovenské péče Pavel Zvolánek: „František Lízna začal navštěvovat odsouzené hned po revoluci v roce 1990 a později se stal jedním ze zakládajících členů Vězeňské duchovenské péče. Možná se někdy mohlo zdát, že stojí více na straně vězňů, v tom mohl připadat někomu jako nevyvážený, ale on prostě takový byl. V těch druhých vždy hledal tu lepší stránku.“
Když přišel Lízna na Mírov, požadoval celu, aby mohl být vězňům k dispozici dvacet čtyři hodin denně. Zákon to však neumožňuje a František Lízna se proto musel spokojit s farou v nedalekých Vyšehorkách.
Za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva byl Líznovi v roce 2001 propůjčen Řád Tomáše G. Masaryka. V roce 2003 mu nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla. V listopadu 2017 obdržel Cenu Paměti národa.

Nabídka k prodeji fyzickým a právnickým osobám platná do 12. 4. 2021

PRAHA 12. března (VS ČR) – Po téměř devíti letech se do funkce tiskové mluvčí vězeňské služby vrací Markéta Prunerová. Při této příležitosti ji představujeme v krátkém rozhovoru. 

Na pozici tiskové mluvčí se vracíte po téměř devíti letech. Co se za tu dobu změnilo?
Změnilo se toho hodně. Minimálně z poloviny se změnilo složení tiskových mluvčích na věznicích a tak se postupně seznamuji s novými kolegy. Výrazně se díky rozmachu sociálních sítí změnil i způsob informování o dění uvnitř Vězeňské služby ČR. Více teď komunikujeme přímo s veřejností přes FB, hodně se toho o nás mohou lidé dočíst na Twittru a všechno dokreslují fotky na Instagramu. Také na Youtube máme vlastní kanál, tak mohou i lidé, kteří nepracují přímo ve věznici, vidět, jak to za těmi „mřížemi“ vypadá. Právě jsme spustili zkušební provoz nového webu a od příštího měsíce se můžete těšit na nové interaktivní webové stránky VS ČR, které vás osloví a jelikož budou disponovat důslednou analytikou, tak je budeme průběžně uzpůsobovat potřebám našich uživatelů.
Jaká práce Vás tedy v nejbližší době čeká?
Určitě navážeme druhou vlnou na úspěšný projekt Darujeme krev. Bylo až neuvěřitelné, jak se naši zaměstnanci, už v době, kdy byl covid-19 všudypřítomný, semkli, vyslyšeli výzvu, že je potřeba darovat krev a šli pomáhat. Skoro 400 kolegů a kolegyň neváhali a půllitrem své krve případně plazmou pomohli těm, kteří to potřebovali. Moc si jich všech za to vážím. A dneska se zase ozývají z nemocnic, že by měli zájem o další spolupráci. Nyní ještě domlouváme obdobný projekt, darování kostní dřeně. Už se začínají rýsovat další charitativní projekty, o kterých se budete průběžně dozvídat. Také doufám, že se brzy zlepší současná pandemická situace a budu se moci rozjet do věznic.
Jak se změnil přístup médií k Vězeňské službě ČR oproti době, kdy jste začínala?
Řekla bych, že dost a naštěstí je to změna k lepšímu. Dříve jsme bojovali o prosazení jakékoli pozitivní zprávy do médií, prostě nás vnímali jako represivní složku a už dopředu očekávali negativní výstupy. Dneska se nám daří v rozhodně větší míře prodat i pozitivní témata a co víc, média to pochopila a chtějí je. I kolegyně a kolegové tiskoví mluvčí na věznicích dokázali navázat s novináři dobré vztahy a díky tomu už nejsme ten neprodyšně uzavřený sbor. Určitě je mým cílem ukázat veřejnosti, že Vězeňská služba ČR nerovná se jen kriminál, vysoká zeď a zlo. Ale že navzdory negaci, kvůli které k nám naši „klienti“ přicházejí, jsme potřebná organizace, která tu má své místo a dokáže pomáhat napříč celou společností.
Bez čeho se správný tiskový mluvčí neobejde?
Určitě bez telefonu, počítače, propisky a papíru. A samozřejmě bez notné dávky informační empatie. Zpravidla víte víc, než můžete říct. A i když je ta hranice mnohdy neznatelná, nesmíte ji překročit. Jinak uškodíte sobě i organizaci, za kterou mluvíte. Interakce mezi novinářem a tiskovým mluvčím je takt trochu hra Kdo s koho, ale i přesto je potřeba udržovat vzájemně přátelský vztah. Jedině tak to potom může dobře fungovat na všech frontách.