PRAHA 20. října (VS ČR) – Vláda rozhodla o zrušení návštěv pro obviněné, odsouzené a chovance a jejich osoby blízké ve všech vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Toto ochranné opatření bude trvat od pátku 23. října včetně, po dobu trvání nouzového stavu.

Opatření se týká i návštěv naplánovaných a výjimku z něho může udělit pouze ministryně spravedlnosti. 

Plné znění vládního usnesení.

 

PRAHA 14. října (VS ČR) – Šedesát příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR darovalo dnes v pražské Ústřední vojenské nemocnici krev v rámci projektu vězeňské služby Darujeme krev.  Na první skupinový odběr přijeli pracovníci pražských vazebních věznic Pankrác a Ruzyně, věznic Jiřice, Příbram, Oráčov, Vinařice a generálního ředitelství. Dvě třetiny z nich jsou prvodárci, jejichž příchod nemocnice vítají, protože jinak nemají možnost prvodárce oslovit.

Mezi zaměstnanci a příslušníky vězeňské služby jsou aktuálně stovky stálých dárců. Cílem této akce je právě přivést do odběrových center i prvodárce. Nemocnice se stále potýkají s chronickým nedostatkem krevních zásob prohlubujícím se i opatřeními přijatými v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.

„Již dlouhodobě se zapojujeme do mnoha charitativních projektů jak v regionech, tak na celoplošné úrovni. Jsme bezpečnostní sbor, ve kterém pracuje mnoho zdravých a fyzicky zdatných lidí. Proto jsme se rozhodli, ke společnému darování krve a do tohoto projektu se zapojili kolegové z našich 33 věznic. Jsme sborem, který pomáhá v různých sférách, v současné složité době, kdy se slovo zdraví skloňuje ve všech pádech, chceme pomoci právě v této oblasti a jsem přesvědčen, že naše podpora pomůže k záchraně zdraví i životů lidí, kteří budou potřebovat krev. Děkuji všem kolegům, kteří se do této akce zapojili,“ řekl generální ředitel VS ČR Petr Dohnal, který sám krev daroval a zároveň byl mezi prvodárci.

Další společné odběry krve se uskuteční v listopadu a v prosinci v Ostravě, Hradci Králové, Brně a Plzni.

„Dnešní darování krve  příslušníků vězeňské služby jsme uvítali. Jednak proto, že mezi nimi byla řada prvodárců a můžeme tak rozšířit naši dárcovskou základnu  a  také proto, že přišli v době, kdy se jiní obávají darovat krev  kvůli koronavirové epidemii. Ocenit  je třeba i namotivováni vězeňské služby osobním příkladem jejího vedení. Všichni se mohli přesvědčit, že dárcovství krve je i v dnešní složité době  bezpečné. Věřím, že jsme se nepotkali naposledy a že většina z nich se stane našimi pravidelnými dárci,“ řekl primář Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Miloš Bohoněk.

Aktuálně v České republice chybí až 200 tisíc dárců krve. Vězeňská služba se proto rozhodla přispět svým dílem a v této nelehké době aktivně pomoci. Odhadem se odběrů zúčastní až 300 příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Při odběru 450 ml krve, tak může vězeňská služba poskytnout až 135 litrů krve.

S rozvojem léčebných metod roste stále více i potřeba krve získané od dárců. V průměru dostane každý občan za svůj život pětkrát krevní transfuzi a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve. Každé tři vteřiny někdo potřebuje krev dárce.

PRAHA 9. října (VS ČR) – Vězeňská služba ČR zahajuje příští týden projekt bezplatného darování krve, kterého se zúčastní  příslušníci a zaměstnanci 33 věznic a vazebních věznic. Odběry se budou konat od října do prosince na různých místech a odhadem se ho zúčastní na 300 dobrovolných dárců.
Akci zahájí ve středu 14. října generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal, který bude symbolicky prvním dárcem. Následovat budou odběry krve zaměstnanců generálního ředitelství, pražských i středočeských věznic. Další společné odběry krve se uskuteční v listopadu a v prosinci v Ostravě, Hradci Králové, Brně a Plzni.
„Již dlouhodobě se zapojujeme do mnoha charitativních projektů jak v regionech, tak na celoplošné úrovni. Jsme bezpečnostní sbor, ve kterém pracuje mnoho zdravých a fyzicky zdatných lidí. Proto jsme se rozhodli, ke společnému darování krve a do tohoto projektu se zapojili kolegové z našich 33 věznic. Jsme sborem, který pomáhá v různých sférách, v současné složité době, kdy se slovo zdraví skloňuje ve všech pádech, chceme pomoci právě v této oblasti a jsem přesvědčen, že naše podpora pomůže k záchraně zdraví i životů lidí, kteří budou potřebovat krev. Děkuji všem kolegům, kteří se do této akce zapojili,“ řekl generální ředitel VS ČR Petr Dohnal.
Aktuálně v České republice chybí až 200 tisíc dárců krve. Vězeňská služba se proto rozhodla přispět svým dílem a v této nelehké době aktivně pomoci. Odhadem se odběrů zúčastní až 300 příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Při odběru 450 ml krve, tak může vězeňská služba poskytnout až 135 litrů krve.
Mezi zaměstnanci a příslušníky vězeňské služby jsou aktuálně stovky stálých dárců. Cílem této akce je ale přivést do odběrových center i prvodárce. Nemocnice se stále potýkají s chronickým nedostatkem krevních zásob prohlubujícím se i opatřeními přijatými v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.
S rozvojem léčebných metod roste stále více i potřeba krve získané od dárců. V průměru dostane každý občan za svůj život pětkrát krevní transfuzi a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve. Každé tři vteřiny někdo potřebuje krev dárce.

PRAHA/OSTRAVA 21. září (VS ČR) –  Vězeňská služba České republiky seo víkendu zúčastnila jubilejního 20. ročníku Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády České republiky na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě Mošnově. Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením se letošní Dny NATO konaly bez účasti veřejnosti.

Příslušníci vězeňské služby se představili v ukázce napadení eskortního autobusu. Nácvik se prováděl v přilehlých prostorách Věznice Rapotice a všichni zúčastnění byli předem testování na COVID-19. V rámci sobotního programu se uskutečnilo také ocenění příslušníků integrovaného záchranného systému a bezpečnostních sborů, kteří na jaře během nouzového stavu přispěli ke zvládnutí koronavirové situace.

Za Vězeňskou službu České republiky převzalo z rukou náměstka ministryně spravedlnosti Jeronýma Tejce a generálního ředitele VS ČR Petra Dohnala ocenění 20 zaměstnanců z řad příslušníků, občanských zaměstnanců a zdravotnického personálu.

PRAHA 17. září (VS ČR) – Sbor Vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky pořádal v termínu 7. – 11. září 2020  ve školícím středisku Santovka kynologický přebor ve všestranné služební kynologii, kterého se zúčastnili i psovodi a služební psi Vězeňské služby České republiky. Samotná soutěž se skládala ze třech disciplín (stopa, poslušnost, obrana) a reprezentanti vězeňské služby z věznice Stráž pod Ralskem Šárka Nováková se služebním psem Samirem a z věznice Vinařice Marek Reindl se služebním psem Awaxem obsadili v celkovém pořadí čtvrté respektive osmé místo.

Celkovým vítězem, již potřetí za sebou, se stal Matúš Hovanec se služebním psem Arniem z věznice Košice. Dílčím úspěchem našich reprezentantů bylo i umístění na stupních vítězů (na třetím místě v disciplíně stopa – Nováková, Samiro a na druhém místě v disciplíně poslušnost – Reindl, Awax).

Celkové třetí místo v soutěži družstev tak potvrdilo kvalitní připravenost psovodů a služebních psů Vězeňské služby České republiky v porovnání s kolegy ze Slovenska.

PRAHA 16.  září (Jagello 2000) – Jedním z preventivních protipandemických opatření Vězeňské služby ČR bylo omezení transportu vězňů s využitím eskortních autobusů. Právě na ukázku jeho napadení a pokus o osvobození vězně se mohou těšit diváci Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR!

Typické autobusy s fialovým pruhem vězeňské služby jezdí mezi věznicemi napříč celou Českou republikou a jsou tak známé i široké veřejnosti. Velká koncentrace je jich zejména v tzv. eskortních dnech, kdy vězeňská služba provádí přemisťování vězňů mezi věznicemi dle aktuálních potřeb. V ukázce diváci uvidí, jak při mezikrajové eskortě dojde k ozbrojenému napadení vozidla i členů osádky. To si vyžádá pomoc doprovodných zásahových vozidel.

„Vězeňská služba není jenom tradičním účastníkem Dnů NATO ale také jednou ze složek, která velmi dobře zvládla své úkoly při nástupu epidemie covid-19 a zamezila rozšíření nemoci ve věznicích,“ vyzdvihuje Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000. „Kromě své skutečně dynamické ukázky budou příslušníci tohoto sboru také mezi vyznamenanými v rámci sobotní ceremonie.“

Před vězeňskou službou vyvstal během nouzového stavu náročný úkol, aby se nákaza covid-19 nerozšířila mezi vězně a její příslušníky tak, aby nebyl nijak narušen běžný chod věznic. Mimo zavedení zvýšených hygienických opatření došlo také ke snížení počtu převozů mezi věznicemi. Dále bylo rozšířeno spojování vězňů se svými advokáty a soudy pomocí videohovorů, tak aby se co nejvíce omezil osobní kontakt. Avšak ani během dodržování těchto opatření se příslušníkům a civilním zaměstnancům vězeňské služby nákaza nevyhnula, naštěstí se podařilo zamezit dalšímu přenosu mezi jejich kolegy a vězni.

zdroj: https://www.natodays.cz/zpravy/vezenska-sluzba-odrazi-utok-na-eskortni-autobus

Dynamická ukázka Vězeňské služby ČR bude k vidění živě na zpravodajských televizních kanálech, na zpravodajských serverech a sociálních sítích v sobotu od 15.05 do 15.20.

PRAHA 15.  září (VS ČR) – Druhé místo v Mistrovství České republiky ve všestranné sportovní kynologii a titul vicemistra ČR získal o víkendu příslušník VS ČR Michal Kratochvíl se svým sedmiletým německým ovčákem Forestem Srdce perly Bohemie. Soutěž pořádala Základní kynologická organizace Kutná Hora, podle národního zkušebního řádu kategorie ZVV3, což je nejvyšší stupeň vycvičenosti v ČR. 

Mistrovství se zúčastnilo 30 závodníků z celé České republiky. Závod se skládal ze tří disciplín, kterými jsou pachové práce, poslušnost a obrana. I přes náročné podmínky se Michalu Kratochvílovi a psu Forestovi podařilo vybojovat druhé místo a stát se vicemistrem republiky s celkovými 277 body, za což byl Forestovi udělen titul res. CACT (reservní čekatelství národního šampionátu práce). Tento titul byl Forestovi udělen již podruhé. Poprvé byl tímto titulem oceněn v roce 2018, kdy na Mistroství ČR ZVV3 CACT obsadil třetí místo s 273 body.

Na letošním mistrovství zabodovala tato dvojice hned dvakrát, neboť vybojovala také pohár za nejlepší poslušnost celého závodu. Z maximálních možných 100 bodů obdrželi 96 bodů.  Úspěch této dvojice je o to větší, neboť Michal Kratochvíl není zařazen na služebním místě psovoda. Se svým psem Forestem se věnuje sportovní kynologii v době osobního volna.      

PRAHA 14. září (VS ČR) – Vězeňská služba ČR se i letos představí na tradiční přehlídce ozbrojených sil Dny NATO 2020. Vzhledem k protiepidemickým opatřením se Dny NATO letos uskuteční bez přímé účasti diváků v areálu mošnovského letiště. Dynamické ukázky a další události z přehlídky mohou diváci sledovat prostřednictvím televize, zpravodajských serverů či sociálních sítí.

Vězeňská služba ČR předvede na Dnech NATO dynamickou ukázkou na téma přepadení eskortního autobusu.  Provedení dynamické ukázky Vězeňské služby ČR se bude konat v sobotu od 15.05 – 15.20. Téhož dne v 11.00 se uskuteční předání ocenění příslušníkům a zaměstnancům ozbrojených složek a bezpečnostních sborů, včetně Vězeňské služby ČR, za zvládnutí nákazy COVID-19.

PRAHA 4. září (VS ČR) –  Výrobní hala pro zaměstnávání vězňů v kovovýrobě roste vedle borské věznice. Projekt vznikl na základě dlouholeté spolupráce plzeňské věznice se společností MEA Metal Application s.r.o. V moderní hale bude mít práci dalších 300 vězňů, kteří se budou podílet na výrobě mřížových roštů včetně povrchové úpravy zinkováním.

Odsouzení tam budou pracovat ve třísměnném provozu. Stavba haly je prvním projektem v České republice, kdy komerční subjekt staví objekt na pozemku státu. Hala bude dokončena v červnu 2021.

PRAHA 28.  srpna (VS ČR) – Projekt Tlapka v dlani zdárně pokračuje. Další dvě štěňata Caira a Utah, které na jaře čeká škola pro vodicí psy, skvěle prospívají a pod vedením vybraných vězňů z tzv. Otevřené věznice se zdárně socializují. Ve čtvrtek se byl na štěňata podívat generální ředitel VS ČR Petr Dohnal.

Kromě dovedností svěřených štěňat, měl Petr Dohnal jedinečnou možnost zjistit, jak nevidomí chodí se psem či hůlkou. Milan Dvořák ze Školy pro výcvik vodicích psů přivezl do věznice dva psy na konci výcviku, se kterými si chůzi také vyzkoušeli odsouzení, kteří socializují štěňata, aby věděli, jak je pro nevidomé pes důležitý.