PRAHA 7.  ledna (VS ČR) – Výkon trestu bývalého hejtmana Davida Ratha se provádí standardním způsobem, což znamená, že je umístěn v běžné cele se standardním vybavením, stejně jako ostatní odsouzení. Žádné stavební úpravy ani výměna zařízení cely se neprováděly.

K problematice zdravotní matrace, kterou ředitel věznice na žádost odsouzeného Ratha povolil, můžeme v tuto chvíli sdělit, že ředitel věznice takto jednal s ohledem na zprávu Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) pro vládu České republiky z července loňského roku a dalších institucí, které upozorňovaly na nevhodné podmínky výkonu trestu z hlediska zajištění zdravotní péče.  Ředitel věznice, který je oprávněn v těchto věcech rozhodovat, takto učinil v dobré víře z preventivních, zdravotních a humánních důvodů, do doby komplexního posouzení a vyhodnocení zdravotního stavu lékařem vazební věznice, aby se vlivem případné prodlevy zdravotní stav odsouzeného nezhoršoval.

Řešení zdravotního stavu odsouzených není ve věznicích ničím výjimečným a jejich ředitelé k tomu přistupují individuálně, vždy v souladu s příslušnými zákony a předpisy a bez ohledu na to, zda se jedná či nejedná o osobu mediálně známou.

Velmi nás udivuje, že v postupu ředitele věznice, kterého v jeho rozhodování motivoval lidský přístup s ohledem na zdravotní stav odsouzeného, by snad mělo být spatřováno jednání trestné a kriminální.

 

PRAHA 3.  ledna (VS ČR) – S účinností od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronické propojení zaměstnavatelů, lékařů a České správy sociálního zabezpečení (CSSZ), elektronizaci Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, tzv. eNeschopenku. V této souvislosti je potřeba upozornit na několik zásadních skutečností, které jsou odchylné od současného systému.

V nově zřízené rubrice na internetových stránkách VS ČR najdete všechny potřebné informace k používání elektronických neschopenek. Tyto informace je užitečné zejména pro lékaře a zdravotnická zařízení, pro zaměstnance a příslušníky vězeňské služby a pro vězněné osoby a jejich příbuzné.

Více informace zde.  

 

PRAHA 19. prosince (VS ČR) – Generální ředitel VS ČR Petr Dohnal ocenil hrdinství, které prokázal nstrm. Petr Lang, příslušník VS ČR Věznice Heřmanice, při útoku střelce v ostravské fakultní nemocnici, když své dceři zachránil život, aby sám svůj obětoval, a udělil mu Medaili Za statečnost in memoriam.

Příslušník Věznice Heřmanice Petr Lang zemřel tragicky ve věku 49 let. V osudný den doprovázel na ošetření do fakultní nemocnice dceru, kterou hrdinsky zachránil obětováním vlastního života. Petr Lang byl ve služebním poměru příslušníka Vězeňské služby ČR od 1. července 2005. Po celou dobu trvání služebního poměru vykonával funkci strážného oddělení vězeňské stráže. Svým profesionálním přístupem k plnění služebních úkolů byl příkladem pro ostatní příslušníky, byl vždy přátelský, veselý a spolehlivý. Petr Lang po sobě zanechal manželku Lenku a dvě dcery, osmadvacetiletou Natálii a třináctiletou Lucii.

PRAHA 16. prosince (VS ČR) – Vězeňská služba České republiky vyhlašuje spolu s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR veřejnou sbírku na pomoc rodinám příslušníků vězeňské služby, kteří zahynuli před týdnem při útoku střelce v ostravské nemocnici. Sbírka potrvá do 15. února 2020.

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR a Nezávislý odborový svaz Policie ČR, s podporou ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešové, předsedy podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petrem Sadovským a členkou podvýboru Andreou Babišovou, Vás tímto informují o vyhlášení veřejné sbírky, kterou chtějí společně podpořit pozůstalé po příslušnících Vězeňské služby ČR nstrm. Petrovi Langovi – jeho manželku a dvě dcery a pprap. Bc. Petru Šormovi – jeho manželku a nezletilého syna.
Kolegové z Vězeňské služby ČR zahynuli tragicky při útoku aktivního střelce v čekárně traumatologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava dne 10. 12. 2019.
Příslušník Věznice Heřmanice Petr Lang zemřel tragicky ve věku 49 let. V osudný den doprovázel na ošetření do fakultní nemocnice dceru, kterou hrdinsky zachránil obětováním vlastního života. Petr Lang byl ve služebním poměru příslušníka Vězeňské služby ČR od 1. července 2005. Po celou dobu trvání služebního poměru vykonával funkci strážného oddělení vězeňské stráže. Svým profesionálním přístupem k plnění služebních úkolů byl příkladem pro ostatní příslušníky, byl vždy přátelský, veselý a spolehlivý. Petr Lang po sobě zanechal manželku Lenku a dvě dcery, osmadvacetiletou Natálii a třináctiletou Lucii.
Příslušník Věznice Ostrava Petr Šorm zahynul ve svých 39 letech. Sloužil u Vězeňské služby ČR od 15. 12. 2010 jako strážný – řidič oddělení vězeňské stráže. Byl vždy přátelský, spolehlivý, v pracovním kolektivu a mezi kolegy velmi oblíbený a veškerý svůj volný čas věnoval své milované rodině a v posledním období i stavbě nového rodinného domu. Se svou manželkou – lékařkou onkologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, která denně
bojuje o životy druhých, měl devítiletého syna Jaroslava.
Ačkoliv takto těžkou ztrátu nelze ničím nahradit, chceme společně alespoň touto formou pomoci pozůstalým rodinám a vyjádřit jim tak plnou podporu ve složité životní situaci.
Veřejnou sbírku vyhlašuje Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky v souladu s ustanovením § 4, odst. 1, zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění.


Jestliže i Vy chcete projevit podporu a solidaritu, můžete do sbírky přispět převodem nebo vkladem finanční částky na transparentní sbírkový účet Nezávislého odborového svazu PČR, vedený u Sberbank CZ a.s. Dbejte, prosím, na uvedení správného variabilního symbolu, a mějte na paměti termín ukončení sbírky. Sbírka je zahájena dne 16. prosince 2019; ukončena bude dne 15. února 2020.

číslo účtu: 4200555535
kód banky: 6800
variabilní symbol: 150220

Již nyní Vám všem děkujeme za projevenou solidaritu a podporu.

genmjr. PhDr. Petr Dohnal
generální ředitel VS ČR

Tomáš Machovič
předseda NOS PČR

PRAHA 10. prosince (VS ČR) – Generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal se vyjádřil k tragické události, která se dnes odehrála v  ostravské nemocnici. Mezi obětmi střelby v čekárně nemocnice jsou i dva příslušníci vězeňské služby.

„Nesmírně mě zarmoutila dnešní zpráva o střelbě a jejích obětech v ostravské nemocnici, mezi kterými jsou dva naši kolegové. Vyjadřuji upřímnou soustrast rodinám našich kolegů,“ uvedl Petr Dohnal. „Nelze najít slova, kterými bych vyjádřil bolest, kterou pociťují ve chvíli, kdy se jim jejich blízcí již nikdy nevrátí domů. Pro vězeňskou službu je dnešek dalším černým dnem v letošním roce,“ dodal.

red

Praha 9. prosince (VS ČR) – Po dlouhé době příprav se v listopadu letošního roku uskutečnily ve školících prostorách Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem dva čtyřdenní běhy kurzu nazvaného Jak školit. Na každém jsme přivítali kolem 20 účastníků, kteří měli možnost se seznámit s didaktickými metodami, s častými chybami školitelů, se zásadami správné prezentace, s vytvářením myšlenkových map a s mnoha dalšími tématy. Podstatné ovšem je, že kurz nebyl zdaleka jen o naslouchání, ale také o tvůrčím přístupu a tréninku nabytých vědomostí. Další dva běhy tohoto kurzu se uskuteční hned v prvních měsících roku 2020.

V příštím roce očekáváme také zahájení dalších z celé řady ostatních kurzů, na kterých se již nyní velmi intenzivně pracuje. Bude se jednat o kurzy zaměřené na problematiku odsouzených cizinců v českých věznicích, oblast personálního řízení, řešení krizových situací, manažerské dovednosti pro vedoucí zaměstnance, environmentální management a další. Vzdělávání bude probíhat formou prezenčních školení i e-learningu. Celkově bude prezenční formou proškoleno v následujících třech letech více než jeden tisíc zaměstnanců VS ČR.

Praha 9. prosince (VS ČR) – Generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal a předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Tomáš Machovič dnes předali šek rodině Adélky Holčákové, kterou letos v červnu postihlo úplné srdeční selhání a která se v říjnu podrobila náročné transplantaci srdce. Sbírka, kterou vyhlásily obě organizace, trvala dva měsíce a vybral se v ní téměř milión a půl korun.

„Nesmírně mě těší, že se sbírka setkala s velkým zájmem veřejnosti a že se na účtu podařilo shromáždit takovou částku,“ uvedl generální ředitel VS ČR Petr Dohnal. „Solidarita, kterou Adélčina nemoc a situace její rodiny vyvolala, mě naplnila nadějí a hrdostí, že dokážeme stát v těžkých chvílích při sobě, semknout se a navzájem si pomoci,“ dodal. Adélka byla ve Fakultní nemocnici Motol od konce června. Ihned po stanovení diagnózy byla zapsaná do seznamu čekatelů na transplantaci srdce, což byla její jediná naděje na uzdravení. Na konci července přistoupili lékaři k provizornímu řešení, kterým bylo voperování malého čerpadla přímo do Adélčina srdce. Čerpadlo zcela nahradilo funkci levé srdeční komory. Ačkoliv bylo čerpadlo voperováno přímo do srdeční komory, bylo řízeno externí kontrolní jednotkou a napájeno externími bateriemi.

Na podzim se pro Adélku podařilo najít vhodné srdce, a tak se 9. října Adélka mohla podrobit transplantaci. Náročnou operaci zvládla a hned jak přijala nové srdce, se začala rychle zotavovat. Na konci října byla propuštěna do domácího léčení. Stále ale musí absolvovat časté kontroly v nemocnici a brát množství léků, hlavně na snížení imunity. Adélka má další dva sourozence, tříletá dvojčata Vítka a Jindřišku, jež rovněž vyžadují náročnou péči. Adélčina matka pracovala řadu let na generálním ředitelství Vězeňské služby ČR jako účetní a v červenci onemocněla rakovinou, takže se musí podrobovat náročné a vyčerpávající léčbě. Před několika dny podstoupila onkologickou operaci.

Po první tři měsíce od operace, tedy do konce ledna 2020, čeká Adélku i její rodinu velmi přísný rehabilitační režim, pak ho snad bude možné poněkud zmírnit. Výtěžek sbírky rodina vyžije na nákup léků, zdravotních potřeb nutných k Adélčině rekonvalescenci a na zajištění chodu rodiny.

Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli! 

PRAHA 28. listopadu (VS ČR) -Spolek Vězeňská duchovenská péče (VDP) v úterý oslavil na pražské Staroměstské radnici dvacet pět let od svého založení. Při této příležitosti bylo oceněno jedenáct dobrovolníků za svoji dlouholetou nezištnou službu lidem z okraje společnosti. Osobní poděkování a ocenění převzali z rukou generálmajora Petra Dohnala, generálního ředitele Vězeňské služby, a předsedy VDP Pavla Zvolánka. „Jsem rád, že dobrovolníci a kaplani jsou již nedílnou součástí systému Vězeňské služby, podobně jako v jiných zemích západní Evropy,“ vyjádřil uznání a důležitost jejich služby Petr Dohnal ve svém proslovu. Zvláštní poděkování si vyslechli také zakladatel spolku a dlouholetý hlavní kaplan vězeňské služby Bohdan Pivoňka, který je již v důchodu, a jeho nástupkyně ve VDP Renata Balcarová, která spolek vedla šestnáct let. Záštitu nad akcí převzala radní hlavního města Prahy Milena Johnová, která se oslavy osobně zúčastnila a účastníky pozdravila.

Za Ekumenickou radu církví a Českou biskupskou konferenci vystoupili Daniel Ženatý a Jan Balík. V odpolední části přednášeli na téma „kategoriální pastorace v kontextu svobodné společnosti“ teologové Pavel Hošek a Tomáš Halík. Ke zdařilým oslavám výročí VDP zazněly melodie houslového virtuóza  Roman a Patočky, člena smyčcového Talichova kvarteta. Spolek sdružuje vězeňské dobrovolníky a kaplany ze třinácti církví. 

paz

PRAHA 14. listopadu (VS ČR) –  Pětiletá Adélka Holčáková, jejíž babička je zaměstnankyní Vězeňské služby ČR, se zotavuje po náročné transplantaci srdce. V motolské nemocnici ji včera navštívil generální ředitel VS ČR Petr Dohnal, který jí přinesl dárek a zároveň předal lékařům dětského kardiocentra hračky, které vyrobili odsouzení ve věznicích Ostrava, Bělušice, Mírov a Odolov.

„Sám jsem otcem a je mi jasné, jak tak závažné zdravotní komplikace malého dítěte zasáhnou celou rodinu. Strach o život a zdraví dětí je asi to nejhorší, co může rodiče potkat. Proto jsme se společně s Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky rozhodli pomoci naší kolegyni a založili jsme sbírku na podporu Adélčiny rodiny, abychom jí v této tíživé situaci pomohli,“ řekl Petr Dohnal .
Adélka byla ve Fakultní nemocnici Motol od konce června. Ihned po stanovení diagnózy byla zapsaná do seznamu čekatelů na transplantaci srdce, což byla její jediná naděje na uzdravení. Na konci července přistoupili lékaři k provizornímu řešení, kterým bylo voperování malého čerpadla přímo do Adélčina srdce. Čerpadlo zcela nahradilo funkci levé srdeční komory. Ačkoliv bylo čerpadlo voperováno přímo do srdeční komory, bylo řízeno externí kontrolní jednotkou a napájeno externími bateriemi. Adélka měla tedy z pravého boku vyvedený kabel, který vedl k této řídící jednotce. To vše si Adélka musela nosit v batohu na zádech.

Každá ze čtyř baterií vydrží asi sedm hodin, jinak musí být jednotka napájena z elektrické sítě. Bez tohoto batohu nemohla Adélka sama ani vstát z postele a musela být pod neustálým dohledem. Adélka má další dva sourozence, tříletá dvojčata Vítka a Jindřišku, jež rovněž vyžadují náročnou péči. Adélčina matka pracovala řadu let na generálním ředitelství Vězeňské služby ČR jako účetní a v červenci onemocněla rakovinou, takže se musí podrobovat náročné a vyčerpávající léčbě. Rodinu tak živí pouze otec Pavel Holčák, i on však musel práci omezit, aby se mohl starat o nemocné členy své rodiny. Rodinu své dcery všemožně podporuje také babička Jana Bittnerová, která v současné době pracuje u VS ČR ve Vazební věznici Praha Pankrác. Adélka strávila v intenzivní péči motolské nemocnice několik měsíců, což mělo velmi negativní vliv na její psychiku. Rodina proto usilovala o převzetí do domácí péče. V polovině září byla Adélka konečně propuštěna domů.

Tomu předcházela náročná rekonstrukce dětského pokoje, neboť Adélka musí mít, vzhledem ke snížené imunitě, samostatný pokoj, nemůže spát společně se svými sourozenci Jindřiškou a Vítkem. V té době byla Adélka schopná chodit jen s chodítkem a byla jí přidělena pečovatelka, která dávkovala léky a každý večer ji zapojovala kapačku. V domácí péči ale Adélka strávila jen týden, neboť se kvůli výskytu infekce a sraženin u srdce musela vrátit do motolské nemocnice. Na zdejším dětském kardiologickém oddělení pokračovala v léčbě, při níž se u ní rodiče a babička střídali 24 hodin denně. Pro chod rodiny to bylo mimořádně těžké období.

V říjnu se pro Adélku podařilo najít vhodné srdíčko a 9. října, a tak se Adélka mohla podrobit transplantaci. Náročnou operaci zvládla a hned jak přijala nové srdíčko, se neskutečně rychle začala zotavovat. Na konci října byla propuštěna do domácího léčení. Stále ale musí absolvovat časté kontroly v nemocnici a brát množství léků. Rodiče museli koupit dvě čističky vzduchu, jednu do Adélčina pokoje, druhou do společných prostor – do obýváku. Každý, kdo přijde do domu, se musí převléknout do čistého oblečení, nasadit si roušku a dezinfikovat ruce.

Následující tři měsíce, tedy do konce ledna 2020, nesmí žádné z dětí z rodiny do kolektivu. Adélčiny sourozenci tedy nesmějí chodit do školky, a pochopitelně nesmí ani do jiných rizikových uzavřených prostor, jako je hromadná doprava, obchody, kino, divadlo a podobně. Adélka by vždycky měla mít roušku, čepici, rukavice a v případě slunečného počasí i sluneční brýle. Měla by jíst jen čerstvé jídlo, balenou kojeneckou vodu. Musí se vyhýbat mléčným výrobkům s živými kulturami, většině sýrů, grepům, syrovému masu, syrovým vejcím, majonéze a podobně. Nezbytný je denní úklid domácnosti dezinfekčními prostředky.

Následující tři měsíce je nutné všechna tato opatření striktně dodržovat, následující období asi jednoho roku už bude možné tento přísný režim trochu zmírnit. Pro chod rodiny je tohle všechno samozřejmě velmi náročné, ale přesto pozitivní a nadějné. Maminka Adélky, která krátce po Adélčině srdečním selhání sama onemocněla rakovinou, se stále léčí chemoterapiemi, které potrvají do konce listopadu. Pak by měla podstoupit operaci a další léčbu. Rodina věří, že na vánoce budou konečně všichni spolu doma.

Další informace a fotografie zde

 

8.11.2019

PRAHA/KUŘIM 8. listopadu (VS ČR) – Po deseti měsících od podpisu smlouvy jsme mohli pozvat zástupce Ministerstva spravedlnosti, Generálního ředitelství vězeňské služby, ředitele věznic i zaměstnance Věznice Kuřim ke slavnostní kolaudaci investiční akce „Kuřim – rekonstrukce vnější bezpečnosti“.

V průběhu letošního roku byly odstraněny tři sledy plotů ohraničující střeženou část věznice a nahrazeny dvěma novými, které splňují aktuální strážní pravidla. Současně s rekonstrukcí byly odstraněny strážní věže a lidská síla byla nahrazena kamerovým systémem. Náměstek GŘ pro bezpečnost a kontrolu Pavel Hadrava ocenil bezproblémový průběh výstavby a zvýšení úrovně zabezpečení věznice. 

Zajímavostí celé investiční akce bylo to, že se na výrobě prefabrikovaných dílců, které tvoří vnější zeď podíleli sami odsouzení, kteří jsou pracovně zařazeni ve firmě Prefa Kuřim.

MiN