Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V e Věznici Znojmo bylo již před více jak patnácti lety zřízeno Specializované oddělení pro ochrannou léčbu protitoxikomanickou v ambulantní formě (dále jen SpOOL).  Cílovou skupinou terapeutického působení jsou odsouzení muži zařazení do věznice s dozorem s nařízeným ochranným ambulantním léčením protitoxikomanickým. Není-li naplněná kapacita oddělení, mohou být kladně vyřízeny i žádosti odsouzených, kteří chtějí léčbu podstoupit dobrovolně. Předpokladem k přijetí odsouzeného na SpOOL je jeho vnitřní motivovanost ke změně stávajícího životního stylu a ochota aktivně přistupovat k terapeutickému procesu. 

Hlavním cílem léčby je podpořit odsouzené v rozhodnutí žít v trvalé abstinenci a připravit je k zapojení se do běžného života tak, aby v něm s upevněným právním vědomím obstáli bez zatěžování sociálního systému. Dalším výrazným cílem je omezení a snížení rizika nebezpečnosti páchání trestné činnosti odsouzených, u kterých je za hlavní kriminogenní faktor vnímáno užívání psychotropních látek. 

Základní formou odborného zacházení je polootevřená terapeutická komunita založena především na principech skupinové dynamiky. Používané metody jsou skupinová a individuální psychoterapie s využitím principů dynamické a racionální psychoterapie, interakční výcvik, prevence relapsu, sebepoznání doplňované o arteterapii, muzikoterapii, relaxace  pod. Další používané metody podpůrné jsou pracovní terapie, zátěžový program a edukativní metody. Edukativní metody jsou zaměřené na vzdělávání a zájmové aktivity odsouzených. Jednu z nejdůležitějších rolí v terapeutickém působení sehrává režim s jasně definovanými pravidly a povinnostmi.