Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Znojemská věznice, v rámci zkvalitnění programů zacházení s odsouzenými, rozšiřuje spolupráci v oblasti poskytování sociálních služeb odsouzeným, s farní charitou Tábor.

Spolupráce Věznice Znojmo s farní charitou TáborV rámci programů zacházení s odsouzenými se řeší také otázka návratu odsouzeného zpět do běžného života. Aby se zvýšila pravděpodobnost toho, že se odsouzený již nevrátí zpět do vězení, pracují specialisté oddělení výkonu trestu s odsouzenými na tom, jak se zpět začlenit, jak si najít zázemí a práci. Součástí těchto programů je také spolupráce s organizacemi, které tento návrat pomáhají realizovat a podávají pomocnou ruku těmto lidem. Jednou z organizací, se kterou v současnosti začala spolupracovat znojemská věznice, je farní charita Tábor-centrum Auritis. Různorodá náplň tohoto centra zahrnuje například poradenskou činnost formou individuální terapie a to poradenství pro rodiče, poradenství pro rodiny, sociální práce a individuální programy pro klienty po ukončené léčbě drogové závislosti. Další náplní této organizace je kontaktní centrum, které řeší pomoc HIV pozitivních, zprostředkovává léčbu, potravinový, vitamínový a hygienický servis. V rámci terénního programu, předává informace, provádí monitoring, krizovou intervenci a sběr injekčního materiálu. Co se týká primární prevence, ta je založena na jednorázových besedách a vzdělávacích programech pro spolupracující profese. V rámci resocializačního programu potom provádí nácvik sociálních dovedností a probační program založený na kontaktu s uvězněnými klienty a s klienty po výkonu trestu. Spolupráce s věznicí bude doplňovat tuto činnost v rámci výkonu trestu. Začátek spolupráce je motivační a to v tom, že odsouzení malovali obrazy, které tato charita vystavuje v Táboře pro veřejnost. Letos je to již druhá výstava výtvarných děl odsouzených. První proběhla ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a setkala se s velmi kladným ohlasem. Výstava, kterou pořádá farní charita v Táboře, chce ukázat, že terapie formou výtvarné tvorby je účinná a efektivní a že výtvarná díla odsouzených jsou mnohdy na velmi vysoké úrovni a srovnatelná s výtvarnými díly profesionálních malířů a grafiků. Předpokládáme, že další úroveň spolupráce bude v rovině sociálního poradenství odsouzeným, pomoc specialistům v rámci specializovaného oddělení TOXI ve věznici, při léčbě drogové závislosti a tím následnou změnou postojů, návyků a celkového pohledu na řešení krizových životních situací. Mgr. Ludmila Kurdíková Tisková mluvčí Věznice Znojmo

Sdílet článek

Facebook
Platforma X