Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pracoviště uvnitř věznice 

Ve věznici Znojmo se nachází 14 vnitřních pracovišť (dílna údržby, dílna zámečnická, dílna truhlářská, elektrodílna, autopark, sklad MTZ, propusť, úklid, holič-odpadář, knihovník,  vězeňská kuchyně, závodní kuchyně, OS-Znojmo), kde je zařazeno průměrně 43 odsouzených. Nejvíce odsouzených je pracovně zařazeno ve vězeňské a závodní kuchyni, a to v průměru 25 osob. Ve věznici probíhají kuchařské kurzy, kterých se účastní zhruba 20 odsouzených. 

Vnější pracoviště 

Zaměstnávání odsouzených u firem je realizováno na základě smlouvy uzavřené mezi příslušným subjektem a věznicí. V roce 2019 spolupracovala věznice Znojmo s 10-ti vnějšími subjekty na pracovištích s volným pohybem mimo věznici a 2-mi vnějšími subjekty na nestřežených pracovištích. Zájem soukromých subjektů je však i nadále mnohem větší, než je věznice schopna z kapacitních důvodů uspokojit (nedostatek pracovníků VS nebo chybí dostatek odsouzených na pracoviště s volným pohybem mimo věznici). 

Odsouzení jsou pracovně zařazeni především při pomocných pracích nevyžadujících odbornou kvalifikaci. Vykonávají převážně práce v zemědělství, pomocné práce ve stavebnictví, ve službách a ve výrobě pro stavební činnost. Na všech pracovištích s volným pohybem mimo věznici probíhají průběžné a operativní kontroly na základě příkazů k provedení kontrol. Na těchto kontrolách se podílí zaměstnanci oddělení vězeňské stráže, výkonu vazby a trestu, oddělení logistiky, zdravotnické středisko. Referent zaměstnávání vykonává pravidelně jednou týdně průběžné kontroly práce na všech pracovištích  ale mimo plán kontrol. Na těchto kontrolách se podílí i pracovníci oddělení výkonu vazby a trestu a vězeňské stráže. 

Zaměstnanost odsouzených je od března 2020 velmi ovlivněna onemocněním COVID-19. Během roku byla, dle protiepidemických opatření, pozastavena téměř všechna pracoviště mimo věznici.  V provozu bylo pouze pracoviště FCC Znojmo s.r.o., kam odsouzení docházeli pouze podle aktuálních možností.

Věznice Znojmo zaměstnávala v měsících leden až březen 2021 průměrně 54,05% odsouzených. 

Vyhledávání pracovních příležitostí 

Celkově lze konstatovat, že míra zaměstnanosti odsouzených je podmíněna úspěšným hledáním možností zaměstnávání, které spočívá převážně ve vyhledávání pracovních příležitostí vyplývajících z možností regionu, dále typu požadovaných prací, ale převážně z aktuální možnosti věznice a na základě práce s odsouzenými ze strany speciálních pedagogů, vychovatelů a v neposlední řadě psychologů. Pro zajištění provozu jednotlivých pracovišť pak referent zaměstnávání spolupracuje s oddělením VVaT, oddělením logistiky a vedoucím lékařem zdravotnického střediska. Do statistiky zaměstnávání je zahrnuta i realizace výuky kuchařů a terapeutický kurz.