Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Finanční prostředky pro odsouzené zasílejte na účet Věznice Znojmo

·         Číslo účtu: 6015-7032881/0710

·         Variabilní symbol: rodné číslo odsouzeného

·         Konstantní symbol: 0138

Finanční prostředky pro odsouzené zasílané ze zahraničí 

·         Číslo účtu: 6015-7032881/0710

·         Variabilní symbol: datum narození odsouzeného

·         Specifický symbol: rodné číslo odsouzeného

·         Avízo: jméno a příjmení odsouzeného

·         IBAN: CZ13 0710 0060 1500 0703 2881

Peníze na zvláštní účely doručené ve prospěch odsouzeného mající označení „zdravotní účely“ v textu pro příjemce, nebudou rozúčtovány. Takto označené finanční prostředky budou použity výhradně ke zdravotním účelům. Pokud jsou zasílány peníze složenkou, musí být zasílány na jméno odsouzeného a datum narození odsouzeného.

Pro úhradu pohledávek po propuštění

·         Číslo účtu: 019-7032881/0710

·         Variabilní symbol: rodné číslo odsouzeného

·         Konstantní symbol: 0138