Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

 

Charakteristika Věznice Znojmo

 • První zmínka o věznici ve Znojmě je ze dne 19. ledna 1853, kdy byl nařízením číslo 10 ministerstva zřízen krajský a okresní soud. Oba soudy úřadovaly ve staré radnici a přilehlé budově zvané taverna na Obrokově ulici.
 • Státní zastupitelství mělo svou úřadovnu na Horním náměstí číslo 8.
 • Věznice byla původně v budově bývalého kláštera Františkánů – dnes část Jihomoravského muzea – na ulici Přemyslovců.
 • Jako staveniště pro novou budovu krajského soudu přenechalo město státu celou západní stranu náměstí Republiky (celkem 10200 m2). I když staveniště bylo předáno až v březnu 1913, práce již započaly roku 1912. Celá stavba měla být hotova do října 1915. Zdařilá práce stavitelů Jana Ungera, Klementa Přinosila a Františka Svobody využívající novoklasicistní prvky si vyžádala na tehdejší dobu úctyhodné náklady 1.680.000,– korun. Stavitelské a betonářské práce prováděla brněnská firma Donath a spol. a tesařská firma Josef John.
 • Soudní budova a věznice se předaly dne 29. května 1918 do užívání, ale činnost soudu začala teprve v červnu 1919.
 • Věznice byla zřízena pro 150 trestanců, kde bylo 80 cel pro samovazbu a 15 cel společných.
 • Po druhé světové válce (asi roku 1956) přestala sloužit svému původnímu účelu a až do začátku devadesátých let (září 1990) ji využívali příslušníci pohraniční stráže jako středisko pro výuku kuchařů.
 • Po roce 1990 byla budova předána do správy Veřejné bezpečnosti Jihomoravského kraje a uvažovalo se o jejím využití pro depozitáře Moravského zemského archivu.
 • Novodobá historie znojemského vězeňství započala dne 12. 3. 1991, kdy tehdejší generální ředitel VS navštívil město Znojmo a po jednání s předsedkyní Okresního soudu – promovaným právníkem paní Ludmilou Donátovou, inicioval možnost znovuobnovení věznice ve Znojmě. K iniciativě se přidala i městská rada.
 • Práce na obnově věznice započaly ve druhé polovině roku 1994, vlastní práce pak počátkem roku 1995.
 • Na obnově se podílely největší měrou Vojenské stavby Brno a Pozemní stavby Znojmo.
 • Dne 30. 5. 1996 byla tzv. „malá kolaudace“ a dne 11. listopadu 1996 celková kolaudace zrekonstruovaného objektu. Náklady na rekonstrukci činily 260 000 000,– Kč.
 • Po rekonstrukci byla stanovena kapacita vazební věznice na 142 obviněných a 35 odsouzených, zařazených do věznice s dozorem.
 • Od 11. února 1997 zahajuje znojemská věznice svou činnost jako pobočka Vazební věznice Brno. Vedením je pověřen mjr. Bc. Milan Václavek, v té době jako zástupce ředitele Vazební věznice Brno.
 • Od 1. 1. 1998 je znojemská vazební věznice samostatná. Ředitelem byl pplk. Bc. Milan Václavek.
 • Novelou trestního řádu, došlo od 1. ledna 2002 ke snížení počtu vazebně stíhaných osob, znojemská vazební věznice tak přestala sloužit orgánům činným v trestním řízení okresů Třebíč, Jihlava, Žďár na Sázavou a Havlíčkův Brod.
 • Od 1. května 2002 přestala být věznicí vazební a stala se věznicí pro výkon trestu odsouzených mužů zařazených do typu věznice s dozorem se zvláštním oddělením pro výkon vazby pro Okresní soud Znojmo. Od 1. 5.2004 byla rozhodnutím generálního ředitelství zcela vymístěna do VV Brno vazba a věznice ve Znojmě je od tohoto data pouze věznicí pro výkon trestu. Vazba pro OS Znojmo se opět do Znojma vrátila 1. 6. 2005.
 • Dnem 13. 1. 2003 zahájilo ve znojemské věznici činnost nové specializované oddělení s výkonem ochranného léčení protitoxikomanického. Specializované oddělení je oddělením samostatným, úplně odděleným od ostatních prostor tak, aby drogově závislí odsouzení neměli možnost kontaktu s ostatními vězni.
 • Od května 2003 zajišťuje znojemská věznice kuchařské kurzy pro odsouzené muže, zařazené do věznice s ostrahou. Dne 16. 2. 2004 byl zahájen kuchařský kurz, jehož koncepce byla stanovena dle nařízení generálního ředitele č. 24/1997 (Organizační řád SOU a odborného učiliště) a odsouzení mohou svou rekvalifikaci uplatnit i po propuštění z výkonu trestu.
 • Následně byla koncepce kurzů metodicky stanovena nařízením generálního ředitele č. 39/2007 (Organizační řád SOU a odborného učiliště). Oficiální název rekvalifikačního kurzu s akreditací ministerstva školství je „Kuchařské práce v provozech společného stravování“. Délka kurzu byla stanovena na 24 týdnů.
 • 1. 9. 2016 byl zahájen 37 běh tohoto kuchařského kurzu a poprvé byl v délce 10 měsíců.
 • Tradiční zvyšování kvalifikace odsouzených ve výkonu trestu dostalo od roku 2013 nový rozměr. Věznice začala spolupracovat se Střední školou technickou ve Znojmě. První rekvalifikační kurz byl „podlahář plovoucích podlah“, do kurzu bylo zařazeno 5 odsouzených a probíhal přímo v budově školy od listopadu 2013 do února 2014. Tento tříměsíční kurz byl zakončen složením odborných teoretických i praktických zkoušek.
 • V rámci celostátního projektu UNIV3, který zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání a je systémovým projektem ministerstva školství, financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, probíhal další rekvalifikační kurz. Tentokrát byla rekvalifikace v oboru tesař, trvala půl roku a zúčastnilo se ho 5 odsouzených. Výuka byla opět zajišťována přímo v budově školy
 • Od 1. března 2011 se ve znojemské věznici otevřelo nové oddělení bezdrogové zóny. Na toto oddělení bylo postupně umístěno 33 odsouzených mužů. Nově vybudované oddělení bylo vybudováno z kanceláří oddělení vězeňské stráže a zvýšilo ubytovací kapacitu Věznice Znojmo. Další rozšíření prostor bylo na oddělení D, ve čtvrtém nadzemním podlaží, kde se prostory knihovny a posilovny využily pro navýšení ubytovací kapacity o 20 míst. Knihovna pro odsouzené se přestěhovala do stavebně upravených prostor půdy a upravených prostor na výkonu trestu.
 • Nařízením generálního ředitele z roku 2013 byla Věznice Znojmo profilována jako věznice s ostrahou mající oddělení s dozorem, oddělení specializované pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického a zvláštní oddělení pro výkon vazby.
 • Nařízením generálního ředitele je v současné době Věznice Znojmo profilována jako věznice s ostrahou, mající oddělení s vysokým a středním stupněm zabezpečení, specializovaný oddíl pro výkon ochranného léčení proti-toxikomanického a zvláštní oddělení pro výkon vazby
 • Současná celková ubytovací kapacita věznice, uvedená do souladu se standardem CPT pro ubytovací kapacitu ve vězeňských zařízeních, je 156 míst, z toho ubytovací kapacita vyčleněná pro zabezpečení výkonu trestu je 146 a ubytovací kapacita vyčleněná pro výkon vazby je 10 míst.