Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pracovní terapie jako součást odborné práce s odsouzenými  Pracovní terapie je součást odborné práce s odsouzenými zařazenými v terapeutickém programu specializovaného oddělení protitoxikomanického, které je primárně určeno pro odsouzené se soudně nařízenou ochrannou léčbou v ambulantní formě (dále jen SpOOL).   Pracovní terapie je nedílnou součástí odborné práce s odsouzenými ve SpOOL. Pracovní terapie je odborný výkon v rámci terapeutického programu SpOOL, který je vždy dozorován a řízen odborným zaměstnancem OVVaT. Kromě celoročních aktivit jako je oprava oděvů pro sklad věznice, nátěry nábytku nebo pomocné jednorázové práce při údržbě věznice, jsou to akce na požádání jednotlivých institucí státní správy a samosprávy. V současné době může v rámci pracovní terapie ve SpOOL pracovat 20 odsouzených.   Kolik odsouzených může, z celkového počtu ve SpOOL, pracovat v rámci pracovních terapií?  Plnit pracovní úkoly v rámci pracovní terapie mohou všichni odsouzení, výjimkou jsou pouze ojedinělé případy odsouzených s aktuální zdravotní indispozicí.   Připravují se v nejbližší době nová vnitřní pracoviště, kde by mohli být odsouzení, v rámci pracovních terapií, využívání?   Ve fázi příprav náplně pracovních terapií je práce v odloučeném objektu Věznice Znojmo na Hradišťské ulici ve Znojmě. Odsouzení ze SpOOL by se podíleli na pracích potřebných pro přípravu objektů a okolí na plnou funkčnost a jejich účelné využití – jednalo by se o pomocné stavební či úklidové práce.  Pokud porovnáváte zaměstnávání odsouzených v rámci pracovních terapií v uplynulých letech a nyní, je zde nějaký posun například v náročnějších požadavcích od cizích subjektů, na kvalitu a výběr odsouzených?  Ne, situace je v oblasti požadavků na výkon pracovních terapií konstantní, vždy se jedná o pomocné práce, o čemž jsou subjekty, pro které je pracovní terapie vykonávána, vždy srozuměny.  Je mezi odsouzeným o práci zájem?   Ano, mezi odsouzenými je obrovský zájem o účasti na pracovních terapiích a to zejména v prostorách mimo objekt Věznice Znojmo.  A jak je to v letošním roce? Kolik pracovních terapií již bylo od začátku roku realizováno a kolik se jich zúčastnilo odsouzených?  V letošním roce bylo do 31. 7. 2017 realizováno celkem 35 pracovních terapií mimo věznici, které byly organizovány pro orgány státní správy a samosprávy. Těchto pracovních terapií se zúčastnilo celkem 18 odsouzených. Kromě zmíněných akcí mimo věznici také probíhají pravidelně v prostorách SpOOL a věznice pracovní terapie související s úklidovými a jinými údržbovými činnostmi.  Plánují se ještě nějaké další pracovní akce, při kterých mohou být odsouzení v rámci pracovní terapií využití?   Ano, do konce kalendářního roku 2017 jsou plánovány pracovní terapie s odsouzenými umístěnými ve SpOOL pro město Znojmo, Oblastní charitu Znojmo, Správu nemovitostí města Znojma, Městskou zeleň Znojmo apod.  Na dotazy odpovídal Mgr. Tomáš Fráňa, speciální pedagog oddělení výkonu trestu a vazby         Mgr. Ludmila Lenikusová Tisková mluvčí        

Sdílet článek

Facebook
Platforma X