Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Valdice bylo v roce 2017 nadále uskutečňováno níže uvedenými formami:

  1. zaměstnávání ve vnitřních provozech věznice
  2. zaměstnávání prostřednictvím cizích subjektů na základě Smlouvy o zařazení odsouzených do práce a to pouze v areálu věznice
  3. zaměstnávání prostřednictvím provozovny Střediska hospodářské činnosti Věznice Valdice

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že dochází k vyrovnávání počtu zaměstnaných vězněných osob ve všech třech typech zaměstnávání. V roce 2017 působil pouze jeden cizí subjekt, který zaměstnává vězně. Důvodem je možnost zaměstnávání pouze v areálu věznice vzhledem k typu odsouzených, kteří jsou do věznic umísťováni – odsouzení do typu zvýšená ostraha a ostraha – nejvyšší stupeň zabezpečení - tedy recidivisté, problémoví vězni, s vysokými tresty, doživotně odsouzení apod. Vzhledem k těmto překážkám lze říci, že téměř 40% zaměstnanost, tedy 370 zařazených vězněných osob do práce, je úspěchem.

Provozovna Střediska hospodářské činnost (SHČ)

Personální stav k 31.12.2017 byl 10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 5 zaměstnanců na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Typ práce pro odsouzené zůstává stejný, tedy převážně kompletace objímek, kartonáž, broušení litiny. Zisk v roce 2017 činil 1,821,129 Kč. Během roku byly investovány provozní prostředky do zlepšování podmínek pracovního prostředí jak zaměstnanců, tak i vězněných osob.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X