Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

VALDICE 11. února (VS ČR) Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Valdice bylo v roce 2021 prováděno prostřednictvím zaměstnávání ve vnitřních provozech věznice a prostřednictvím Provozovny Střediska hospodářské činnosti (SHČ). Celkový průměr zaměstnanosti se ustálil ve výši 41,1 %.

V rámci Provozovny SHČ se uskutečnila oprava jednoho z objektů a pracoviště Objímky bylo přestěhováno. Zároveň doznala změn i kantýna pro zaměstnance i odsouzené, která rozšířila své zázemí i prostor pro prodej. Zaměstnávání prostřednictvím cizích subjektů v tomto roce nebylo uskutečňováno, důvodem je přetrvávající pandemie.

Vnitřní provozy věznice zajišťují odsouzení zařazení na níže uvedená pracoviště a tím se podílejí na zajištění běžného chodu věznice: kuchyň vězeňská, kuchyň závodní, prádelna, intendanční sklady, nádvorní parta, zámečnická a truhlářská dílna. Odsouzení v ostraze ve středním stupni zabezpečení jsou zaměstnáváni jak v objektu věznice, tak i na práce vně – úklidové práce v okolí věznice, sportovního hřiště, kulturního domu, rekreačního zařízení Tužín a ubytovny.  Někteří z nich pracují ve vězeňské i závodní kuchyni - mytí nádobí a obsluha jídelny. Nárůst základní složky odměny pro odsouzené činil oproti předchozímu roku 4%. Průměrný měsíční plat se pohyboval přes 7 000 Kč, nejvyšší výdělky byly na zámečnické dílně, více než 9 000 Kč.

Průměrný počet zaměstnaných odsouzených na pracovištích provozovny SHČ v roce 2021 dosáhl 271, což je o něco menší počet než v roce 2020. Odsouzení zde kompletují objímky nebo brousí litinu. Průměrný měsíční plat se pohybuje okolo 5 400 Kč. Nejvyšší výdělky jsou pak na pracovišti SHČ SECO, a to 9 700 Kč.

Z hlediska finančního přínosu pro věznici je podstatné zaměstnávání odsouzených prostřednictvím provozovny SHČ. I když tento rok nebyl jednoduchý, i přes krátkodobé výpadky byla ekonomická situace provozovny SHČ stabilní a její hospodaření skončilo s kladným výsledkem 3 095 423 Kč po zdanění. Část z tohoto výsledku bude opět převedena pro věznici jako mimorozpočtové prostředky, které jsou využívány převážně na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců věznice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X