Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

 Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Valdice bylo v roce 2020 prováděno prostřednictvím zaměstnávání ve vnitřních provozech věznice, prostřednictvím cizích subjektů na základě Smlouvy o zařazení odsouzených do práce a prostřednictvím provozovny Střediska hospodářské činnosti.

Zaměstnávání prostřednictvím cizích subjektů bylo uskutečňováno, na základě smlouvy o zaměstnávání odsouzených, na nestřeženém pracovišti, pracovní náplní je obsluha mycí linky.

Vnitřní provozy věznice zajišťují odsouzení zařazení na níže uvedená pracoviště a tím se podílejí na zajištění běžného chodu věznice: kuchyň vězeňská, kuchyň závodní, prádelna, intendanční sklady, nádvorní parta, zámečnická a truhlářská dílna. Odsouzení v ostraze ve středním stupni zabezpečení jsou zaměstnáváni jak v objektu věznice, tak i na práce vně – úklidové práce v okolí věznice, sportovního hřiště, kulturního domu, rekreačního zařízení Tužín a ubytovny. Někteří z nich pracují ve vězeňské i závodní kuchyni - mytí nádobí a obsluha jídelny. Průměrný měsíční plat se pohyboval okolo 7 000 Kč, nejvyšší výdělky byly na zámečnické dílně, více než 8 500 Kč.

Průměrný počet zaměstnaných odsouzených na pracovištích provozovny SHČ v roce 2020 dosáhl hodnoty 284 odsouzených, oproti roku 2019 došlo k navýšení v důsledku převedení odsouzených z civilní firmy pod SHČ. Odsouzení zde kompletují objímky nebo brousí litinu. Průměrný měsíční plat se pohybuje okolo 4 800 Kč. Nejvyšší výdělky jsou pak na pracovišti SHČ SECO, a to 8 500 Kč.

Z hlediska finančního přínosu pro věznici je podstatné zaměstnávání odsouzených prostřednictvím provozovny SHČ. Ekonomická situace provozovny SHČ byla v roce 2020 stabilní a její hospodaření skončilo s kladným výsledkem 1 161 332 Kč po zdanění. Část z tohoto výsledku bude opět převedeno pro věznici jako mimorozpočtové prostředky, které jsou využívány převážně na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců věznice.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X