Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice je situována v objektu dřívějšího kartuziánského kláštera, který se nachází 4 km za městem Jičín, směrem na město Lomnice nad Popelkou a Semily. Založil jej v letech 1627 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. V roce 1856 bylo rozhodnuto, že z bývalé kartuzie bude zřízena centrální věznice, ta nejtěžší pro tresty od 10 let do doživotí. V roce 1857 zakoupil objekt rakouský stát a v témže roce po jednoduchých úpravách sem byla přivezena část vězňů z trestnice Špilberk u Brna. Mezi prvními trestanci převedenými do Kartouz byl i známý loupežník Babinský. Od té doby mají Kartouzy Valdické jiný účel, než k jakému byly ustanoveny.

Od roku 1948 až do roku 1990 byli do Valdic zařazováni převážně odsouzení s dlouhodobými tresty, zařazení do III.NVS. 100% vězňů bylo zaměstnáno ve státních firmách, které byly činné ve výrobních provozech uvnitř věznice. V tomto období zaznamenala věznice absolutně největší počet vězněných osob. Toto číslo bylo o něco málo vyšší než 2 700 vězněných mužů. Po revoluci v roce 1989 a po následné amnestii a novele trestního zákona v roce 1990 klesl počet vězňů na cca 500.

Od 1. 10. 2017 je věznice profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou, kam jsou umísťování odsouzení odsouzení do typu zvýšená ostraha, ostraha se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Do Valdic jsou umísťováni odsouzení muži s delšími tresty, recidivisté a jinak nebezpeční odsouzení. Součástí věznice bylo po dobu deseti let i zvláštní oddělení pro výkon vazby. Toto oddělení bylo dnem 1.3.2001 zrušeno a okamžitě byla zahájena jeho přestavba tak, aby zde mohl být vykonáván trest odnětí svobody u odsouzených k doživotnímu trestu a dalších odsouzených, u nichž je diagnostikována potřeba zvýšené detence. Včetně tohoto oddělení se 48 místy má věznice kapacitu 1023 míst. Odsouzení jsou ubytováni s ohledem na rozdělení do jednotlivých typů profilace výkonu trestu v pěti ubytovnách. Pro odsouzené je dále zřízen nástupní oddíl, výstupní oddíl, kam jsou odsouzení zařazováni před propuštěním, krizový oddíl, specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou osobnosti a specializovaný oddíl pro odsouzené zařazené do zvýšené ostrahy s poruchou osobnosti a chování, způsobenou požíváním psychotropních látek. Třetím specializovaným oddílem je je oddíl pro trvale pracovně nezařaditelné. Součástí věznice je i lůžková část ošetřovny, kde je odsouzeným poskytována zdravotní péče na úrovni městských nemocnic.

Oblast vzdělávací probíhá zejména v rámci Školského vzdělávacího střediska, kde si odsouzení mohou doplnit základní vzdělání nebo získat výuční list ve tříletém učebním oboru Obrábění kovů. Organizovány jsou dále různé vzdělávací kurzy například jazykové, svářečské nebo malíř natěrač a knihař. Počet odsouzených zařazených do těchto forem vzdělávání je ročně téměř 150. Odsouzení jsou zaměstnáváni jednak ve vnitřních provozech věznice (ústavní kuchyně, prádelna, zámečnická dílna, truhlárna, atd.), u podnikatelských subjektů i v provozovně střediska hospodářské činnosti. Z celkového počtu je zaměstnáváno okolo 42 % odsouzených.