Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Průměrné počty odsouzených činily ve vnitřních provozech 113, v cizích provozech 148 a v provozovně Střediska hospodářské činnosti (SHČ) 95 odsouzených. Celková průměrná zaměstnanost ve Věznici Valdice dosáhla hodnoty 41,09 %. Do procentuálního stavu výpočtu zaměstnanosti se „promítají“ i odsouzení z dalších kategorií: odsouzení zaměstnaní bez odměny, odsouzení zařazeni v terapeutickém nebo vzdělávacím programu. Naopak se pro výpočet „odečítají“ odsouzení zařazení do kategorií, kteří nepracují z bezpečnostních důvodů a kteří nepracují ze zdravotních důvodů. V zaměstnávání vězněných osob v průběhu roku docházelo k poklesu zaměstnanosti z důvodu navyšování kmenového stavu odsouzených. Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Valdice bylo v roce 2016 uskutečňováno níže uvedenými formami: -zaměstnávání ve vnitřních provozech věznice - kuchyň vězeňská, kuchyň závodní, prádelna, intendanční sklady, úklid v prostorách věznice, zámečnická a truhlářská dílna -zaměstnávání prostřednictvím cizích subjektů na základě Smlouvy o zařazení odsouzených do práce, a to pouze v areálu věznice, v roce 2016 u 2 firem – kompletace kovových objímek. -zaměstnávání prostřednictvím provozovny Střediska hospodářské činnosti Věznice Valdice – kompletace objímek, kartonáž, broušení litiny. Z níže uvedeného grafu vyplývá navyšování počtu odsouzených, což je ekonomickým přínosem pro věznici. Hospodaření SHČ skončilo kladným výsledkem ve výši 2 143 562 Kč. Část z tohoto výsledku byla převedena pro věznici jako mimorozpočtové prostředky, které jsou využívány převážně na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců věznice. V roce 2016 se zaměstnávalo s vymezením předmětu hospodářské činnosti v rozsahu dle Živnostenského zákona – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor živnosti volné: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X