Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Průměrné počty odsouzených činily ve vnitřních provozech 119, v cizích provozech 180 a v provozovně Střediska hospodářské činnosti (SHČ) 73 odsouzených. Celková průměrná zaměstnanost ve Věznici Valdice dosáhla hodnoty 51,08 %. Do procentuálního stavu výpočtu zaměstnanosti se „promítají“ i odsouzení z dalších kategorií: odsouzení zaměstnaní bez odměny, odsouzení zařazeni v terapeutickém nebo vzdělávacím programu. Naopak se pro výpočet „odečítají“ odsouzení zařazení do kategorií, kteří nepracují z bezpečnostních důvodů a kteří nepracují ze zdravotních důvodů.

Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Valdice bylo v roce 2015 uskutečňováno níže uvedenými formami:

  1. zaměstnávání ve vnitřních provozech věznice - kuchyň vězeňská, kuchyň závodní, prádelna, intendanční sklady, úklid v prostorách věznice, zámečnická a truhlářská dílna.
  2. zaměstnávání prostřednictvím cizích subjektů na základě Smlouvy o zařazení odsouzených do práce a to pouze v areálu věznice, v roce 2015 u 3 firem– kompletace kovových objímek, broušení skla
  3. zaměstnávání prostřednictvím provozovny Střediska hospodářské činnosti Věznice Valdice – kompletace objímek, kartonáž, broušení litiny. Z níže uvedeného grafu vyplývá navyšování počtu odsouzených, což je ekonomickým přínosem pro věznici. Hospodaření SHČ skončilo kladným výsledkem ve výši 1 844 152,81 Kč.

Část z tohoto výsledku byla převedena pro věznici jako mimorozpočtové prostředky, které jsou využívány převážně na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců věznice. V roce 2015 se zaměstnávalo s vymezením předmětu hospodářské činnosti v rozsahu dle Živnostenského zákona – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor živnosti volné: 

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X