Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V následujících řádcích se můžete seznámit se zaměstnáváním odsouzených osob ve valdické věznici za rok 2012. Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Valdice bylo v roce 2012 uskutečňováno níže uvedenými formami: 

  1. zaměstnávání ve vnitřních provozech věznice
  2. zaměstnávání prostřednictvím cizích subjektů na základě Smlouvy o zařazení odsouzených do práce a to pouze v areálu věznice
  3. zaměstnávání prostřednictvím provozovny Střediska hospodářské činnosti Věznice Valdice

Ad 1/Odsouzení zařazení na práci ve vnitřních provozech věznice se podílejí na zajištění běžného chodu věznice. Jsou zařazováni na následující pracoviště: kuchyň vězeňská, kuchyň závodní, prádelna, intendanční sklady, zámečnická a truhlářská dílna. Odsouzení zařazení do typu věznice dozor jsou pak zaměstnáváni jak v objektu věznice, tak i na práce vně – úklidové práce v okolí věznice, sportovního hřiště, kulturního domu apod. Někteří z nich pracují v závodní kuchyni - mytí nádobí a obsluha jídelny. Odsouzení zařazení do typu věznice ostraha a zvýšená ostraha pracují pouze v objektu věznice.

Ad 2/Ke dni 31. 12. 2012 působilo ve věznici 6 firem zaměstnávající odsouzené. Náplní práce je mačkání, broušení a leštění skleněných výrobků, výroba a potisk kartónových obalů, výroba mikrotenových sáčků, kompletace kovových objímek, práce spojené s nákupy pro odsouzené či výroba kondenzátorů.

Ad 3/Dne 25.6.2012 byla Věznici Valdice Generálním ředitelstvím VS ČR vydána Zřizovací listina provozovny Střediska hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky ve Věznici Valdice (SHČ). Dne 9.7.2012 byla ve spolupráci s civilní firmou zahájena činnost provozovny SHČ ve Věznici Valdice v oblasti zpracování dřeva a výroba dřevěných výrobků. Ke konci listopadu byla tato výroba vyhodnocena jako nerentabilní. V září 2012 byla činnost SHČ rozšířena na povrchové úpravy a svařování kovů a zahájena spolupráce s dalšími dvěma firmami.

Srovnání let 2011 a 2012 podle forem zaměstnávání:Z hlediska hodnoty výše zaměstnávání je pro věznici nejdůležitější zaměstnávání prostřednictvím cizích subjektů, které zaznamenalo v roce 2012 průměrnou hodnotu 476 zařazených odsouzených. Z hlediska zajištění běžného chodu věznice je podstatné zaměstnávání ve vnitřní režii, které v průběhu roku 2012 zaznamenalo pokles. V průměru v těchto provozech bylo zařazeno 122 vězňů. V provozovně SHČ postupně počty zařazených odsouzených stoupají. Ke konci roku zde bylo zaměstnáno již 23 vězňů. Celkový průměr zaměstnanosti v roce 2012 ve věznici byl ve výši 64,58 %, v porovnání s průměrnou hodnotou roku 2011 – 63,25 %, došlo tedy k nárůstu.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X