Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Valdice bylo prováděno prostřednictvím zaměstnávání ve vnitřních provozech věznice, prostřednictvím cizích subjektů na základě Smlouvy o zařazení odsouzených do práce, a to pouze v areálu věznice a prostřednictvím provozovny Střediska hospodářské činnosti. Od 1. dubna 2018 na základě nového Nařízení vlády č. 361/2017 o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody došlo k navýšení základní složky odměny. V současné době je v 1. skupině, tedy jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není třeba odborná kvalifikace, částka 5 500 Kč, ve 2. skupině, pro jejíž výkon je potřebné vyučení nebo jiná odborná kvalifikace, 8 250 Kč. Tyto dvě skupiny jsou ve věznici zastoupeny. 3. skupina pak garantuje odměnu 11 000 Kč a 4. skupina 13 750 Kč. 

Zaměstnávání prostřednictvím cizích subjektů je uskutečňováno s jednou firmou a náplní práce je kompletace kovových objímek. Firma zajišťuje výrobu ve dvousměnném provozu v objektu č. 44 a jednosměnném provozu v objektu č. 23, kde pracují na výrobě doživotně odsouzení. 

Nově bylo v roce 2018 zřízeno pracoviště – Pracovní skupina ubytovny – které zajišťuje obsluhu jednotlivých ubytoven (výpomoc související s výdejem stravy, prádla, úklidy, …). 

Z hlediska finančního přínosu pro věznici je podstatné zaměstnávání odsouzených prostřednictvím provozovny SHČ. Ekonomická situace provozovny SHČ byla i v tomto roce stabilní a její hospodaření skončilo s kladným výsledkem 2 589 250 Kč po zdanění. Část z tohoto výsledku bude opět převedeno pro věznici jako mimorozpočtové prostředky, které jsou využívány převážně na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců věznice.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X