Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Průměrné počty zařazených odsouzených činily ve vnitřních provozech 116, v cizích provozech 295 a v provozovně Střediska hospodářské činnosti 48 odsouzených. Celková průměrná zaměstnanost ve Věznici Valdice dosáhla hodnoty 65,5%. Je však třeba konstatovat, že na konci roku 2014, při celkovém kmenovém stavu 828 odsouzených, byla procentuální hodnota zaměstnanosti ve Věznici Valdice ve výši 53,3 %. Do procentuálního stavu výpočtu zaměstnanosti se „promítají“ i odsouzení z dalších kategorií: zaměstnaní bez odměny, odsouzení zařazeni v terapeutickém nebo vzdělávacím programu. Naopak se pro výpočet „odečítají“ odsouzení zařazení do kategorií, kteří nepracují z bezpečnostních důvodů a kteří nepracují ze zdravotních důvodů. V zaměstnávání vězněných osob v průběhu roku docházelo k poklesu zaměstnanosti z důvodu snížení kmenového stavu ve věznici ke konci roku s ohledem na rekonstruování jedné z ubytoven, a následného přemístění odsouzených do jiných věznic. Zaměstnávání odsouzených prostřednictvím cizích subjektů bylo uskutečňováno u 5 firem, které se zabývají výrobou kondenzátorů, kompletací kovových objímek, mačkáním, broušením a leštěním skleněných výrobků. Z hlediska hodnoty výše počtu zařazených odsouzených do práce je pro věznici stále nejdůležitější zaměstnávání prostřednictvím cizích subjektů, které pro srovnání zaznamenalo v období roku 2013 průměrnou hodnotu 391 zařazených odsouzených, v roce 2014 byla průměrná hodnota 295 zařazených odsouzených. Zaměstnávání ve vnitřní režii probíhalo nezměněných způsobem jako v uplynulých letech. Pro vnitřní provozy bylo průměrně zařazeno 116 odsouzených. Zaměstnávání prostřednictvím Střediska hospodářské činnosti je pro věznici podstatné z hlediska finančního přínosu. Ekonomická situace provozovny SHČ byla v roce 2014 stabilní a její hospodaření skončilo s kladným výsledkem 1 877 725,67 Kč po zdanění. Část z tohoto výsledku byla převedena pro věznici jako mimorozpočtové prostředky, které jsou využívány převážně na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců věznice. V roce 2014 se zaměstnávalo s vymezením předmětu hospodářské činnosti v rozsahu dle Živnostenského zákona – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor živnosti volné: 

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Sdílet článek

Facebook
Platforma X