Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnávání odsouzených ve valdické věznici nezměnilo základní princip, avšak dále se můžete seznámit se specifiky a změnami v roce 2013. Typ zaměstnávání vězněných osob zůstal v roce 2013 na stejné úrovni: 

  • prostřednictvím zaměstnávání ve vnitřních provozech věznice
  • prostřednictvím cizích subjektů na základě Smlouvy o zařazení odsouzených do práce
  • prostřednictvím provozovny Střediska hospodářské činnosti (SHČ)

V zaměstnávání vězněných osob došlo v 2. polovině roku k poklesu zaměstnanosti, zejména z důvodu postupného snižování kmenového stavu ve věznici, na který měla vliv amnestie prezidenta republiky z ledna 2013, avšak zaměstnanost zůstala nad 64 procenty. Z hlediska hodnoty výše zaměstnávání je pro věznici stále nejdůležitější zaměstnávání prostřednictvím cizích subjektů. Pro vnitřní provozy je v současné době stav v počtu zařazených odsouzených nadále setrvalý, počty se nesnižují, ve srovnání roků 2012 a 2013 byla v obou letech hodnota stejná - 113 zařazených odsouzených. Počty zaměstnaných odsouzených v provozovnách SHČ naopak narůstaly z důvodu rozšiřování pracovních činností a jednotlivých pracovišť. Od září byla změněna smluvní spolupráce s daným subjektem. Provozovna SHČ rozšířila tedy svoji činnost o živnost „Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů“. Ekonomická pozice provozovny SHČ se stabilizovala a hospodaření skončilo s kladným výsledkem. V současné době lze konstatovat, že zaměstnávání odsouzených je na velmi dobré úrovni, kdy průměrná zaměstnanost se pohybuje okolo 70%, což je nad průměrnou hodnotou ve vězeňské službě.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X