Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve Věznici Valdice jsou zřízena dvě výstupní oddělení. V ubytovně „A“ je oddělení určeno odsouzeným zařazeným do věznice typu s ostrahou a kapacitou 28 míst. V ubytovně „C“ je oddělení určeno odsouzeným zařazeným do věznice typu se zvýšenou ostrahou, s kapacitou 28 míst. Výběr do těchto oddělení probíhá dle platných kritérií odbornou komisí ve složení: vedoucí oddělení výkonu trestu, speciální pedagog, psycholog a vychovatel výstupního oddělení. Rozhodujícím kritériem je především celková délka uloženého trestu a zbytek vykonávaného trestu, který nepřesahuje zpravidla 6 měsíců do propuštění. Po zařazení odsouzeného je provedena aktualizace Programu zacházení (dále PZ), ve kterém je nabídka obligatorních a fakultativních činností zaměřená na vyrovnání se s negativy pobytu ve výkonu trestu a na úspěšné zvládnutí přechodu do občanského života. Cílem je vždy motivovat odsouzené k tomu, aby se intenzivně zajímali o řešení svých problémů. Při realizaci aktivit jsou používány metody a formy skupinového působení i individuální přípravy. Ve všech formách zacházení je zdůrazňován princip zodpovědnosti, samostatného rozhodování a přijetí důsledků za své jednání. Pro odsouzené je závazně stanoven „Předvýstupní vzdělávací program“. Účelem tohoto programu je zabezpečení intenzivní přípravy odsouzených na život na svobodě, vytvoření příznivých podmínek pro samostatný způsob života a minimalizace rizika opětovného páchání trestné činnosti. Vlastní činnost s odsouzenými ve výstupních odděleních je zaměřena především na realizaci samoobslužných aktivit – praní, sušení a žehlení prádla, drobná oprava oděvů, příprava jednoduchých pokrmů, stolování, péče o svěřené technické vybavení a přidělené prostory atd. Kromě individuálních samoobslužných aktivit se odsouzení podílejí na zvelebování jak prostor výstupního oddělení, tak na udržování pořádku a provádění úklidových prací v rámci celé ubytovny. Odsouzeným je nabízena široká škála zájmových aktivit: malá kopaná, nohejbal, kondiční tělocvik, stolní tenis, kroužky – chovatelský, akvaristický. Z oblasti speciálně výchovných postupů a vzdělávacích programů je ve výstupním oddělení zejména uplatňováno sociálně právní poradenství, program pro nezaměstnané, kurs společenského minima, základy práce na PC. Nedílnou součástí činnosti výstupního oddělení jsou i extramurální aktivity, kdy se odsouzeným umožní v souladu se zákonem, vyhláškou, s plněním PZ a na základě individuálního vyhodnocení rizik využívat těchto aktivit zvláště k podpoře praktického nácviku sociálních dovedností mimo věznici. Účelem je, aby se odsouzený individuálně či ve skupině pod dohledem zaměstnance dostal do prostředí mimo věznici. Za rok 2015 byly realizovány tři extramurální aktivity, kdy odsouzení za doprovodu speciálního pedagoga navštívili město Jičín. Tyto extramurální aktivity byly realizovány pouze s odsouzenými v typu věznice s ostrahou.

Sdílet článek

Facebook
Twitter