Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Valdice 8. dubna (VS ČR) - Výstupní oddíly (VO) jsou ve věznici zřízeny v souladu s NGŘ č. 68/2013 pro odsouzené, kteří se před očekávaným skončením výkonu trestu intenzivně připravují na život na svobodě. Z rozhodnutí GŘ VS ČR byly v roce 2020 ve Věznici Valdice v rámci profilace nově zřízeny dva specializované oddíly pro TPN (ostraha/vysoký stupeň, zvýšená ostraha). V této souvislosti byla nově stanovena kapacita výstupního oddílu pro ostrahu/vysoký stupeň na 25 odsouzených, kapacita výstupního oddílu pro zvýšenou ostrahu byla stanovena na 20 odsouzených. Během roku výstupním oddílem prošlo 48 v ostraze/vysokém stupni a 46 ve zvýšené ostraze.

Výstupní oddíly (VO) jsou ve věznici zřízeny v souladu s NGŘ č. 68/2013 pro odsouzené, kteří se před očekávaným skončením výkonu trestu intenzivně připravují na život na svobodě. Z rozhodnutí GŘ VS ČR byly v roce 2020 ve Věznici Valdice v rámci profilace nově zřízeny dva specializované oddíly pro TPN (ostraha/vysoký stupeň, zvýšená ostraha). V této souvislosti byla nově stanovena kapacita výstupního oddílu pro ostrahu/vysoký stupeň na 25 odsouzených, kapacita výstupního oddílu pro zvýšenou ostrahu byla stanovena na 20 odsouzených. Během roku výstupním oddílem prošlo 48 v ostraze/vysokém stupni a  46 ve zvýšené ostraze.

Výstupní oddíl pro odsouzené zařazené do typu věznice s ostrahou je zřízen v ubytovně „A“ a výstupní oddíl pro odsouzené zařazené do typu věznice se zvýšenou ostrahou je zřízen v ubytovně „C“. Činnost v těchto oddílech je zaměřena především na utváření postojů a dovedností odsouzených, které pomáhají k návratu do společnosti a umožňují vést soběstačný život v souladu se zákonem. Výběr odsouzených probíhá dle platných kritérií na základě doporučení odborné komise ve složení:

Ø    vedoucí oddělení výkonu trestu

Ø    speciální pedagog

Ø    psycholog

Ø    sociální pracovnice

Ø    vychovatel výstupního oddílu

Po zařazení odsouzeného do VO je provedena aktualizace Programu zacházení (dále jen PZ) se zaměřením na aktivity, které přispívají k úspěšné reintegraci odsouzeného do společnosti. Ve všech formách zacházení je zdůrazňován princip zodpovědnosti, samostatného rozhodování a přijetí důsledků za své jednání.

Činnost na VO je zaměřena především na speciálně výchovné postupy a vzdělávací programy, kde je důraz kladen zejména na sociálně právní poradenství a základní pravidla společenského chování. Pracovní a tělesné aktivity vytvářejí a upevňují hygienické návyky, volní vlastnosti, fyzickou kondici a zdraví odsouzených. Sociálně právní poradenství napomáhá řešení možných situací a problémů odsouzených při hledání zaměstnání, ubytování, kontakt s úřady a společenskými organizacemi.

Přechodu odsouzených do civilního života napomáhá též velmi dobrá spolupráce s úřadníky Probační a mediační služby (Jičín/Semily), sociálními kurátory. V průběhu roku 2021 pokračovala spolupráce s pracovníky neziskové organizace LAXUS. Dále probíhala spolupráce s paní Zuzanou Stancovou z Centra sociálních služeb Praha, která v rámci resocializačních a reintegračních programů úzce spolupracuje s odsouzenými, zvláště v přípravě podkladů pro projednání žádostí o podmíněné propuštění

Nedílnou součástí činnosti VO jsou i extramurální aktivity, tyto však nebyly v rámci VO realizovány, z důvodů opatření přijatých k prevenci šíření nákazy COVID 19.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X