Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňskou duchovenskou péči zajišťují kaplani věznice ve spolupráci se zástupci církví či náboženských spolků, kteří do věznice dochází jako dobrovolníci. Právo na duchovenskou péči odsouzeným vychází ze zákona.

Kaplani se podílí na realizaci programů zacházení a svojí činností přispívají k naplnění účelu trestu. Pro odsouzené ženy, které jsou věřící či o oblast náboženství projevují zájem, realizují pastorační pohovory, provádí bohoslužby a různé aktivity či kurzy, které mají odsouzené ženy přimět k zamyšlení se nad svým životem se zaměřením na vinu nad svým jednáním, odpuštění a sebereflexi. Odsouzeným ženám poskytují morální podporu, mohou jim pomoci zprostředkovat materiální pomoc a podílí se na vytváření podmínek pro jejich návrat zpět do civilního života.

Od roku 2014 věznice disponuje vězeňskou kaplí. Vybudována byla v prostorech bývalé ubytovny pro odsouzené ženy. Projekt na kapli vypracoval akad. arch. David Vávra a návrh čtyř obrazů na oknech vytvořil akad. malíř Miroslav Rada; oba umělci pracovali bez nároku na honorář. Požehnání a posvěcení kaple bylo součástí ekumenické bohoslužby, která proběhla při slavnostním uvedení kaple do užívaní.

Duchovní služba