Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 14. prosince (VS ČR) – V pořadí čtrnáctý běh aktivity Vězňova cesta úspěšně ukončilo sedmnáct absolventek, které si slavnostně převzaly potvrzení o absolvování kurzu, v roce 2023 to byla už pátá skupina.

Vězňova cesta je celosvětový program restorativní justice, tzn. že vede odsouzené k přijetí zodpovědnosti za minulé chování, ke snaze po vlastní změně. Program uvádí do života Mezinárodní vězeňské společenství – Prison Fellowship International ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR. V naší věznici je program vedený kaplanem Alešem Kociánem.

Program se opírá o Markovo evangelium, podporuje pozitivní myšlení a snižuje napětí a rizika zkratkových jednání.  Rovněž posiluje komunikační dovednosti a rozšiřuje i znalostní obzory odsouzených. Součástí každého setkání jsou dvě motivační videa se svědectvím odsouzených, kteří během výkonu trestu našli v křesťanství oporu v potřebě změnit své smýšlení a nastoupit novou cestu životem. Kurzu se obvykle účastní skupina 20 odsouzených žen na osmi setkáních 1x týdně. 

Ve Světlé nad Sázavou program běží pátým rokem, v prosinci jej začala navštěvovat patnáctá skupina odsouzených. V tuto chvíli své certifikáty převzalo už 197 odsouzených, pět z nich absolvovalo program 2x, protože se do věznice vrátily k vykonání dalšího trestu. Absolvování osmi setkání tedy neznamená stoprocentní úspěšnost v nelehkém životě po výkonu trestu, vcelku snadno měřitelně ale zvyšuje počet těch, které se do výkonu trestu už nevrací.

lap, alk

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X