Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 22. května (VS ČR) – 18 absolventek převzalo z rukou ředitelky věznice Moniky Myšičkové Potvrzení o absolvování programu Vězňova cesta.

Stejný počet žen absolvoval tento program také v polovině února t. r. Jednalo se o X. a XI. běh programu, který je v naší věznici zařazen do programu zacházení od roku 2019. Do této chvíle jej absolvovalo 146 odsouzených a dalších 39 je zařazeno ve dvou probíhajících skupinách.

Program Vězňova cesta (The Prisoners Journey) je aktivita, kterou před několika lety spustila nezisková organizace Mezinárodní vězeňské společenství (Prison Fellowship International). Ve Světlé nad Sázavou ji vede kaplan Aleš Kocián. Podle dostupných údajů probíhá ve více než 500 věznicích celého světa, a absolvovalo ji během téměř desítky let více než půl milionu odsouzených. Jedná se o osm setkání, obvykle v průběhu dvou měsíců.

Vězňova cesta seznamuje odsouzené s příběhem Ježíše dle Markova evangelia. Protože i Ježíš byl v krátké části svého života vězněm, odsouzení se s ním mohou ztotožnit. Současně se učí vysoce kreativní formou chápat svoji situaci ve vězení i v životě. Pomocí detailně propracovaného, interaktivního programu, jsou odsouzení vedeni k zodpovědnosti za své činy a ve svých vlastních životech i k lepším rozhodnutím. Důraz je přitom kladen na správnou volbu v jejich praktickém jednání a chování. Smyslem je vzít si za své, že přes všechna předchozí selhání je změna života stále možná. Pomocí jasných pravidel, daných kurzem, jsou účastníci vedeni mimo jiné k vytrvalosti a rozvíjení pozitivních vlastností, tolik potřebných pro bezproblémový život na svobodě. Díky samostudiu se jim navíc otvírá možnost hledání a nalezení nového - duchovního směru v životě, což je jeden z předpokladů, že ho nakonec úspěšně zvládnou.

alk, lap

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X