Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Charakteristika

V kontextu aktuální zákonné úpravy je Věznice Světlá nad Sázavou zařazena do kategorie věznic s ostrahou. Trest zde vykonávají odsouzené ženy v odděleních s ostrahou s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou. Dále je zřízeno oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody, v rámci kterého se jedná o tzv. mladistvé odsouzené ženy.

Kromě toho věznice zajišťuje výkon trestu odnětí svobody specifickým skupinám odsouzených, které vyžadují zvláštní přístup. Jedná se o tři specializované oddíly určené:

  • pro výkon trestu matek nezletilých dětí v oddělení s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení, v rámci kterého je věková hranice dětí stanovena od jednoho roku do dovršení zpravidla tří let dítěte,
  • pro výkon trestu matek nezletilých dětí ve věku do jednoho roku dítěte, kdy se jedná o matky, které spáchaly zvlášť závažný trestný čin, jsou zařazeny k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení a do věznice se zvýšenou ostrahou a soud jim v souvislosti s jejich těhotenstvím a péčí o dítě ve věku do jednoho roku nepřeruší výkon trestu,
  • pro výkon trestu trvale pracovně nezařaditelných odsouzených žen v oddělení s ostrahou s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou.

Údaje o kapacitě věznice k umístění do výkonu vazby a výkonu trestu odnětí a o aktuálním počtu vězněných žen umístěných naleznete zde.

Stručná historie

Věznice se nachází v malebném kraji Českomoravské vysočiny v severozápadní části města sklářů Světlé nad Sázavou. Areál byl dokončen v roce 1987 a do roku 1999 sloužil jako škola v přírodě Školského úřadu Teplice. Z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity ve věznicích byl počátkem roku 2000 celý komplex budov převeden do užívání Vězeňské službě ČR. Záměrem zde bylo vybudovat moderní vězeňské zařízení pro odsouzené ženy. Ještě v roce 2000 prošlo několik budov částečnou rekonstrukcí a 6. 11. 2000 zde byly ubytovány první ženy vykonávající trest v kategorii dozor. Postupně sem byly umísťovány i ženy z kategorie ostraha. Díky celkové renovaci budov a přistavění půdních nástaveb byla postupně navýšena ubytovací kapacita. Věznice navíc získala tolik potřebné prostory pro zaměstnávání, vzdělávání a výchovnou práci s odsouzenými a dále i prostor pro bohoslužby.

Věznice Světlá nad Sázavou jako jediná v České republice zajišťuje od 1. 10. 2002 výkon trestu matek nezletilých dětí od jednoho do zpravidla tří let věku dítěte a od 1. 7. 2004 výkon vazby matek nezletilých dětí do jednoho roku věku dítěte. Dále od 1. 10. 2020 zajišťuje výkon trestu matek nezletilých dětí do jednoho roku věku dítěte, kdy se jedná o matky vykonávající trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení, nebo ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Charakteristika práce věznice a perspektivy, zajímavosti o programech zacházení

Koncepce práce s odsouzenými zohledňuje specifické charakteristiky a odlišnosti odsouzených žen.

Důležité místo v programu zacházení mají aktivity, kdy mohou odsouzené ženy uplatnit své přirozené schopnosti a dovednosti. Jde například o hudební kroužek a sportovní aktivity, dále o ruční práce, zahradnictví, keramický kroužek, výuku cizích jazyků a práci s počítačem. Mnohé výrobky z ručních prací najdou svoje praktické uplatnění v rámci charitativní činnosti, to pro odsouzené ženy představuje pozitivní zpětnou vazbu. Dále se věznice se ve spolupráci se školami snaží preventivně působit na školní děti. Pořádá komponované programy prevence kriminality a drogové prevence, v rámci kterých odsouzené ženy žákům odříkají svůj životní příběh -  dle zpětných vazeb má setkání se skutečným příběhem veliký preventivní potenciál.

V rámci speciálně výchovných aktivit, kterým se věnují psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci a vychovatelé, probíhá skupinová práce s osobami drogově závislými, s recidivistkami, odsouzenými majícími problémy s komunikací i s agresivními sklony.

Příprava odsouzených žen na výstup z výkonu trestu odnětí svobody je soustředěna do výstupních oddílech. Přednostně jsou na tento oddíl umístěny ženy, jejichž trest byl delší než 3 roky. Ve větší míře se zde věnují rozvoji tzv. sebeobslužných aktivit, které mají přispět k posílení samostatnosti těchto žen na svobodě.

Vzdělávání odsouzených

Vzdělávání odsouzených žen zajišťuje Školské vzdělávací středisko Věznice Světlá nad Sázavou (ŠVS). ŠVS poskytuje odsouzeným ženám vzdělání v rámci učebních oborů Provozní služby a Šití prádla, které jsou dvouleté a ukončeny závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu, a dále nabízí možnost studia několika kurzů, například Základy obsluhy počítače  či Základy práce s keramikou. Věznice se dále soustředí na doplnění vzdělání odsouzených žen pomocí rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s externími subjekty. Více informací naleznete zde.

Zaměstnávání odsouzených

Převážná část odsouzených žen z Věznice Světlá nad Sázavou pracuje u podnikatelských subjektů, které působí v různých odvětvích. Jedná se o potravinářský a automobilový průmysl, logistiku, kartonážní výrobu, kovovýrobu a rovněž o práce spočívající v činnosti operátora callcentra. Část odsouzených žen je pak zaměstnána ve věznici na pracovištích tzv. vnitřní režie, kde vykonávají úklidové práce a pomocné práce v kuchyni, skladu a při údržbě objektu věznice. Další informace naleznete zde.