Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Rok založení2000
UmístěníKraj Vysočina
ProfilaceOstraha, nízký, střední a vysoký stupeň
Ubytovací kapacita933
Počet tabulkových míst personálu323

Areál byl dokončen v roce 1987 a do roku 1999 sloužil jako škola v přírodě Školského úřadu Teplice. Z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity ve věznicích byl počátkem roku 2000 celý komplex budov převeden do užívání Vězeňské službě ČR. Záměrem zde bylo vybudovat moderní vězeňské zařízení pro odsouzené ženy. Ještě v roce 2000 prošlo několik budov částečnou rekonstrukcí a 6. 11. 2000 zde byly ubytovány první ženy vykonávající trest v kategorii dozor. Postupně sem byly umísťovány i ženy z kategorie ostraha. Díky celkové renovaci budov a přistavění půdních nástaveb byla postupně navýšena ubytovací kapacita. Věznice navíc získala tolik potřebné prostory pro zaměstnávání, vzdělávání a výchovnou práci s odsouzenými a dále i prostor pro bohoslužby. V kontextu aktuální zákonné úpravy je Věznice Světlá nad Sázavou zařazena do kategorie věznic s ostrahou. Trest zde vykonávají odsouzené ženy v odděleních s ostrahou s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou. Dále je zřízeno oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody, v rámci kterého se jedná o tzv. mladistvé odsouzené ženy.

Specializovaná oddělení a oddíly: 
  • výkon vazby matek nezletilých dětí
  • výkon trestního opatření pro odsouzené ženy
  • výkon trestu odsouzených matek nezletilých dětí ve věku od jednoho do zpravidla tří let věku dítěte,
  • výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných
  • výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením,
  • výkon trestu odsouzených matek nezletilých dětí ve věku do jednoho roku věku dítěte
  • oddíl se zesíleným stavebně technickým zabezpečením

Věznice Světlá nad Sázavou