Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 9. března (VS ČR) – Věznici Světlá nad Sázavou navštívil římskokatolický biskup a pomocný biskup pražský Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. Návštěva se uskutečnila na pozvání ředitelky věznice Moniky Myšičkové.

Během rozhovoru s ředitelkou věznice se pan biskup zajímal o problematiku spojenou s trestní minulostí odsouzených žen, recidivou, možnostech oddlužení, vzdělávání odsouzených, probírali také drogovou problematiku, a mnohá další témata.

Kaplani, kteří působí ve Věznici Světlá nad Sázavou představili biskupovi současnou praxi ve věznici: pravidelné bohoslužby, program Vězňova cesta, individuální rozhovory. Zmínili také jazykové problémy s odsouzenými cizinkami.

Díky tomu, že kaplani jsou zároveň faráři ve svých farnostech, mohli pojmenovat i výrazná specifika pastorace v tomto ženském prostředí.

Hovořili také o (ne-)udělování křtů lidem ve výkonu trestu. Zde se shodli na tom, že obecně by mělo jít o něco mimořádného a výjimečného; pokud má někdo zájem, tak ho ve vězení mohou doprovodit, ale pokřtěn by měl být na svobodě ve své farnosti.

 Na závěr své návštěvy si prohlédl prostory věznice a pohovořil s několika zaměstnanci o úskalí jejich práce a také promluvil s několika odsouzenými ženami.

 Zdenek Wasserbauer, rodák z Vysočiny, je v římskokatolické církví pověřen péčí o duchovní službu v armádě, vězeňství, u Policie ČR a u Integrovaného záchranného systému.

lap

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X