Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V běžném výkonu trestu je kladen důraz na zaměstnávání odsouzených doplněné standardním programem zacházení s pracovními, speciálně-výchovnými a zájmovými aktivitami a utvářením vnějších vztahů. Pro zvlášť rizikové pachatele a vybrané cílové skupiny odsouzených probíhají zvláštní programy pro odsouzené se specifickými potřebami. Tito odsouzení mají stanoven rozšířený program zacházení, jehož nejvýznamnější složkou je terapeutický program zaměřený na konkrétní poruchu, konkrétní skupinu odsouzených. Při zacházení s odsouzenými není primárně kladen důraz na redukci duševní či jiné poruchy, ale na snížení rizika opakování trestného činu

Mezi specializované resocializační programy patří i standardizované programy, které jsou založeny na předem daných, povinných kritériích výběru cílové skupiny, cílech a metodách zacházení a u nichž je předem definován způsob měření účinnosti.