Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Edukačně – rekvalifikační program pro pachatele dopravních nehod PARDON

Jedná se o standardizovaný program pro odsouzené s problémovým průběhem řidičské praxe, pachatele závažných dopravních nehod, odsouzené za přečin pod vlivem návykové látky a v souvislosti s řízením motorového vozidla, případně za maření výkonu úředního rozhodnutí taktéž v souvislosti s dopravou. Hlavním cílem programu je změna problémového chování řidiče, které vedlo k dopravnímu přestupku či trestnému činu v dopravě, a směřuje k formování postojů a osvojení způsobů chování nutných pro bezpečné řízení s cílem minimalizovat opakování páchání trestných činů v budoucnosti.

Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu byli proškoleni lektoři, kteří posléze připravili realizaci a standardizaci intervenčního programu tak, aby byl přínosný z hlediska snižování rizika recidivy a přispíval tím k ochraně společnosti a zejména účastníků silničního provozu. Pilotní projekt byl součástí výzkumného projektu REPADO (Rehabilitační programy pro řidiče), financovaného Ministerstvem vnitra, jehož cílem bylo navrhnout vhodné rehabilitační programy pro řidiče, kteří zavinili dopravní nehodu nebo se dopustili dopravních přestupků či trestných činů spojených s řízením vozidla.

V rámci programu odsouzení absolvují aktivity zaměřené na získání adekvátního náhledu na spouštěcí mechanismy a zdroje trestné činnosti, na rizikové faktory, které ji ovlivňují, a na možné důsledky vlastního problémového řidičského chování, včetně prevence jeho recidivy. program je obsahově koncipován jako terapeuticko-edukativní, respektuje široké centrum cílové skupiny, je realizovaný skupinově a v jeho rámci se pracuje se skupinovou dynamikou. program si vzhledem ke své krátkodobosti neklade čistě terapeutické cíle, ačkoliv s prvky skupinové terapie pracuje.        zuj