Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Program VIT (Victim impact training) - Vnímám i Tebe

Aktivita VIT představuje českou verzi specifického, dobrou zahraniční praxí inspirovaného programu, zaměřeného na zvýšení odpovědnosti pachatele vůči obětem trestné činnosti. Program v sobě integruje práci s kriminogenními riziky pachatelů a práci s dopady trestného činu na oběť. 

Program VIT má za cíl posílení náhledu pachatelů na kriminální chování a na rizikové faktory, které s ním souvisejí. Pomáhá rozvíjet empatii, uvědomit si dopady svého jednání na vlastní život, život svých blízkých i život obětí, převzít za toto jednání odpovědnost a nalézt adekvátní a bezpečnou nápravu či kompenzaci způsobené újmy. Pachatelé by měli porozumět tomu, že každý čin se promítá do životů ostatních lidí, a že jejich oběti se potýkají s následky často velmi závažnými. Nejde pouze o přímé oběti, ale i o širší okolí oběti, rodinu, komunitu, rovněž však i rodinou a okolí pachatele. V neposlední řadě je dalším významným cílem programu VIT snížení recidivy a s ní spojená ochrana a bezpečí společnosti.

Stejně jako u programu 3Z získají odsouzení po úspěšném absolvování certifikát a závěrečnou zprávu o jejich zapojení v programu, cílech, kterých bylo dosaženo, případně o změně postojů a změně hierarchie hodnot. Tato zpráva se promítne do hodnocení odsouzeného.                                  zuj