Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

HRADEC KRÁLOVÉ 14. září (VS ČR) – dne 10. září 2020 proběhlo ve Vazební věznici Hradec Králové jednání poradní komise zřízené podle ustanovení §3a odst. 1 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby a § 4 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody jako poradní orgán ředitele vazební věznice. Členy komise z řad externích odborníků jmenuje ministr spravedlnosti na návrh ředitele. Jednání se zúčastnil předseda komise PhDr. Šimůnek, MBA, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové a členové komise doc. PhDr. Lašek, CSc., profesor psychologie Univerzity Hradec Králové a soudní znalec v oboru psychologie, Mgr. Gilányi, vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR Hradec Králové, Mgr. Zavadilová, zástupce nestátní neziskové organizace Laxus, z. ú., plk. Mgr. Tomášek, ředitel Vazební věznice Hradec Králové a mjr. Mgr. Kárník, 1. zástupce ředitele. V rámci projednávaných témat seznámil plk. Mgr. Tomášek komisi se souhrnem ochranných opatření, které dosud Vězeňská služba ČR přijala k eliminaci šíření nákazy COVID-19. Úspěšnost opatření potvrzuje skutečnost, že se ve vazební věznici žádná osoba ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody tímto koronavirem dosud nenakazila. Dále seznámil komisi s průběhem přípravných prací na výstavbu nových ubytoven pro odsouzené muže v objektu Pouchov, se stavem zaměstnanosti odsouzených a nově zahájeným terapeutickým programem Nový směr pro odsouzené v nízkém stupni zabezpečení. Dalšími projednávanými tématy bylo zhodnocení předsedy a jednotlivých členů komise dosavadní spolupráce vazební věznice a institucí, které zastupují a stanovení priorit další spolupráce.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter