Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

HRADEC KRÁLOVÉ 15. června 2022 (VS ČR) – V měsíci červnu proběhlo jednání poradní komise ředitele vazební věznice.

Jednání se uskutečnilo v pátek 10. června v objektu vazební věznice, v zasedací místnosti ředitele. Zasedání se zúčastnil předseda komise PhDr. Marek Šimůnek, MBA, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové a členové komise doc. PhDr. Jan Lašek, CSc., odborný pracovník Univerzity Hradec Králové a soudní znalec v oboru psychologie, Mgr. Jaromír Rémiš, vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR Hradec Králové, Mgr. Karolína Zavadilová, sociální pracovnice Centra poradenských služeb pro obviněné a odsouzené Laxus z. ú.. Za vazební věznici plk. Mgr. Pavel Tomášek, ředitel vazební věznice a  plk. Mgr. Václav Kárník, 1. zástupce ředitele vazební věznice.

V rámci jednání komise, jejíž úlohou je kontrola dodržování principů sloužících k dosažení účelu výkonu trestu odnětí svobody a k ochraně práv odsouzených byl vyhodnocen systém odborného zacházení s odsouzenými. Především se jednalo o rozšíření nabídky speciálně výchovných aktivit a spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti realizace projektů dluhového poradenství. Dále byly projednány připravované projekty těchto organizací pro osoby propuštěné z výkonu trestu, které mají usnadnit jejich bezproblémový návrat do civilního života.

rh

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X